Ga naar de inhoud

Deze zomer heeft het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (“KWH“) onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van huurders bij Harmonisch Wonen. Het is een behoorlijk gedetailleerd rapport dat veel inzicht geeft. Hieronder een korte samenvatting van het rapport. Geïnteresseerden kunnen het volledige rapport bekijken (pdf).

Betrokkenheid bij de buurt

Huurders voelen zich behoorlijk betrokken bij de buurt: 94% van de huurders van Harmonisch Wonen geeft namelijk aan zich betrokken te voelen. Daarentegen voelt 6% zich juist niet betrokken bij de buurt. Landelijk is dit 34%.

Het niveau van huurdersparticipatie is nu nog vrij beperkt: 12% doet op dit moment actief iets voor de buurt. Tegelijkertijd staat een aanzienlijke groep huurders ervoor open om iets voor de buurt te gaan doen. Wanneer we vragen wat huurders dan zouden willen doen, antwoorden zij met name: mijn buren helpen en de buurt netjes houden.

Een aanzienlijke groep huurders is dus al bereid om iets te doen voor de buurt. Dit aandeel wordt nog groter, wanneer de manier waarop zij betrokken kunnen zijn concreet wordt gemaakt. Zo geeft 75% aan zeker of waarschijnlijk mee te willen denken wanneer een groot onderhoudsproject uitgevoerd zou worden in hun complex of straat. En zou 85% zeker of waarschijnlijk mee willen denken over oplossingen als er veel overlast zou zijn in hun complex of straat. Om huurdersbetrokkenheid aan te jagen, is het dus belangrijk dat projecten afgebakend en concreet zijn.

In dat verband is het goed dat bewoners het HEG project willen realiseren. Dit is een voedseltuin in Sidhadorp. HEG staat voor Harmonisch Eetbaar Groen!

 

Betrokkenheid bij de corporatie

84% van de huurders voelt zich betrokken bij Harmonisch Wonen. Landelijk ligt dit percentage op 42%. Vergeleken met andere corporaties is de betrokkenheid bij Harmonisch Wonen ruim twee maal zo hoog.

Echter, de daadwerkelijke  huurdersparticipatie op dit moment nog vrij beperkt: slechts 6% denkt en praat al mee met Harmonisch Wonen. Toch staan veel huurders hier wel voor open. Zo geeft 66% aan zeker of waarschijnlijk met Harmonisch Wonen mee te willen praten over een onderwerp dat zij interessant vinden. Positief is dat de huurdersvereniging “Mediteren en Wonen” nu opgericht is. Er is sindsdien regelmatig overleg tussen huurdersorganisatie en de woningbouwcorporatie.

 

Betrokkenheid bij de huurders

Volgens 76% is Harmonisch Wonen betrokken bij haar huurders. Landelijk is dit 44%. Van de huurders geeft 89% aan dat Harmonisch Wonen afspraken nakomt. Daarnaast vindt 82% dat Harmonisch Wonen doet wat zij moet doen voor huurders.

Het blijkt dat bij corporaties waar deze basis, het nakomen van afspraken en de goede dingen doen, goed op orde is, huurders zich duidelijk meer betrokken voelen bij hun corporatie én bij hun buurt. Door als corporatie te investeren in een goede dienstverlening, is het dus mogelijk om meer ruimte te creëren voor huurdersbetrokkenheid. Samen met onderhoudsbedrijf Van der Leij tracht Harmonisch Wonen te zorgen voor een goede dienstverlening om aan deze basisvoorwaarde tegemoet te komen.