Ga naar de inhoud

Directeur-bestuurder Radbout Matthijssen van Harmonisch Wonen heeft in goed overleg met de Raad van Commissarissen besloten dat hij een andere wending aan zijn leven gaat geven. Matthijssen, die onlangs de leeftijd van zestig jaar heeft bereikt, is vanaf 1989 in verschillende functies actief voor Harmonisch Wonen. Sinds 1997 is hij als directeur bestuurder het boegbeeld van Harmonisch Wonen.

Na zich meer dan dertig jaar vrijwel onafgebroken voor Harmonisch Wonen te hebben ingezet is Matthijssen tot de slotsom gekomen dat het nu tijd is om zijn persoonlijke dromen te gaan verwezenlijken. Om hiervoor ruimte te maken, treedt hij per 1 januari 2021 terug als directeur-bestuurder van Harmonisch Wonen.

De Raad van Commissarissen is Radbout Matthijssen zeer erkentelijk voor wat hij in de voorbije dertig jaar voor de ontwikkeling van het Sidhadorp in Lelystad in het algemeen en voor Harmonisch Wonen in het bijzonder heeft betekend. In deze periode heeft Matthijssen Harmonisch Wonen uitgebouwd tot de woningcorporatie die het nu is: de organisatie die kleinschaligheid, nabijheid en professionaliteit vanzelfsprekend met elkaar verbindt en daarmee de verbindende schakel vormt tussen alle mensen en organisaties die met elkaar het Sidhadorp als harmonische leefgemeenschap maken. Matthijssen heeft dit alles gedaan in een voor corporaties turbulente tijd: eerst de beleidsmatige en financiële verzelfstandiging van begin 1990, daarna de tijd van de -ogenschijnlijk- onbegrensde verwachtingen van wat corporaties zouden kunnen doen en vanaf 2009 gevolgd door de periode van terug naar de kern.

Harmonisch Wonen heeft deze veranderingen iedere keer zelfstandig doorgemaakt doordat Matthijssen het hoofd koel hield en zich steeds de vraag stelde waar het voor een woningcorporatie in de kern om draait: praktische, betaalbare en goed onderhouden woningen in een woonomgeving die zowel in fysiek als sociaal opzicht gezond is. De manier waarop het Sidhadorp zich binnen het grotere geheel van de Waterwijk in Lelystad heeft ontwikkeld, laat zien hoe succesvol de aanpak van Radbout Matthijssen is.

Binnenkort volgen nadere bekendmakingen over de wijze waarop wordt stilgestaan bij het vertrek van Radbout Matthijssen.

Harmonisch Wonen richt zich in de nabije toekomst op het levensloopbestendig maken van het Sidhadorp. Daarom ambieert zij de ontwikkeling van nieuwbouw voor de oudere bewoners die zorg nodig hebben en instroom van jonge huurders. De Raad van Commissarissen zal daarom op korte termijn een opvolger voor Radbout Matthijssen werven met aandacht voor deze ambities.

Namens de Raad van Commissarissen van Harmonisch Wonen,
Arnoud L.M. Vlak
Voorzitter