Ga naar de inhoud

Harmonisch Wonen wil een steentje bijdragen om het Sidhadorp lekker te laten stralen. Onderzocht is op welke wijze dit het beste gerealiseerd kan worden.

Het zal de meeste bewoners niet ontgaan zijn dat de afgelopen maanden veel activiteit is geweest in het Sidhadorp. Aannemersbedrijf Van der Leij is gevraagd om mee te kijken naar mogelijkheden en heeft daarom meerdere onderzoeken uitgevoerd.

Naast het benodigde onderhoud is met name gekeken naar verbeteringen met oog op Veiligheid en Wooncomfort. Bij Wooncomfort is vooral gekeken naar welke mogelijkheden zijn er om het energieverbruik naar beneden te krijgen voor een lagere energierekening voor de bewoners. Daarnaast het zoveel mogelijk ontlasten van tocht, geluid en overmatig warmte en koude in de woning.

Aan de hand van de onderzoeken zijn meerdere mogelijkheden kritisch gewogen. Door de grootte van het werk en het beperken van overlast is gekozen om niet alle woningen tegelijk grootschalig aan te pakken. Toch is gekeken naar hoe kunnen de bewoners welke moeten wachten alsnog geholpen worden om kleinschalig het wooncomfort te verbeteren.

Bij alle woningen worden onder andere de enkelglas klepraampjes en oude dakvensters vervangen.

Harmonisch Wonen en Van der Leij zijn momenteel druk bezig met de voorbereiding om dit jaar nog na de zomervakantie bij 3 woongebouwen te kunnen starten met de grootschalige renovatie. De betreffende complexen zijn op de afbeelding gekaderd.

Bij de renovaties zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de bewoners van het Sidhadorp.