Ga naar de inhoud

Stookjerijk is een project van de Natuur en Milieufederaties, in samenwerking met de woonbond. Het heeft tot doel het samen werken aan versnelling van energiebesparing in de sociale huursector te bevorderen.

Samen inzetten op energiebesparing

Jaarlijks maken gemeenten prestatieafspraken met woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. Voor de Stookjerijk-Trofee zijn de prestatieafspraken op het gebied van energiebesparing van de 40 grootste gemeenten vergeleken op korte en lange termijn ambities, huurdersparticipatie, monitoring en overige duurzame maatregelen. In Lelystad worden de prestatieafspraken in goed overleg opgesteld tussen woningcorporatie Centrada, Huurdersorganisatie Vereniging Ons Belang (HVOB) en de gemeente Lelystad. Met de kleinere corporaties die woningen verhuren in Lelystad – Harmonisch Wonen en Woonzorg Nederland – en hun huurdersorganisaties worden meerjarige afspraken gemaakt.

Hoge duurzame ambities

De huurwoningen van Centrada hebben dankzij investeringen in duurzaamheid gemiddeld energielabel B. Voor 2027 (middellange termijn) wordt energielabel A als doelstelling gesteld. Dat is drie jaar eerder dan de landelijke doelstelling van gemiddeld energielabel A in 2030.
Corporatie Harmonisch Wonen (220 huurwoningen; houtskeletbouw) legt de lat hoog en onderzoekt nu al de mogelijkheden naar het volledig energieneutraal maken van het gehele woningbezit.
Daarbij vindt overleg plaats tussen gemeente, NUON en de corporatie Harmonisch Wonen over de mogelijkheden de stadsverwarming volledig CO2 neutraal te maken. De huurdersverenigingen ondertekenen mede de prestatieafspraken. Verder wordt ingezet op het plaatsen van zonnepanelen op huurdaken en op het stimuleren van energiezuinig gedrag van de huurders door het uitreiken van een Energiebespaarladder voor nieuwe huurders.

Lelystad wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat houdt in dat er in 2025 in Lelystad evenveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er energie wordt gebruikt. Dat is een enorme opgave die op verschillende manieren kan worden ingevuld. Stookjerijk helpt daar bij. De wethouders Janneke Sparreboom (wonen) en Elly van Wageningen (duurzaamheid) zijn blij met deze erkenning van de duurzame inspanningen van Lelystad. Het toont aan dat de gemeente – samen met de kleinere corporaties en hun huurdersorganisaties en de grootste woningcorporatie in de stad, Centrada, en de HVOB – goed op weg is om te komen tot een duurzame, energieneutrale stad.

Persbericht van de gemeente Lelystad