Ga naar de inhoud

Werkt er iets niet in de buurt op straat of is er iets mis in het openbaar groen? Dan kun je dit melden bij de gemeente Lelystad via de nieuwe Fixi app en website www.fixi.nl/lelystad. Bellen kan ook, naar telefoonnummer 14 0320 (24 uur per dag, ook voor spoedmeldingen).

Voorbeelden van meldingen zijn kapotte of losse stoeptegels, lantaarnpalen, banken, speeltoestellen, prullenbakken, overlast en groot afval in openbaar groen, problemen met doorgang voor een rolstoel.

Voor meer informatie zie www.lelystad.nl/fixi

Problemen met afval, bijvoorbeeld een volle of kapotte ondergrondse container? Dit kunt u  melden bij HVC via telefoonnummer 0800 – 0700 of e-mail klantenservice@hvcgroep.nl