Ga naar de inhoud

Sommige paden en terrassen in de tuinen zakken iets weg. Wilt u uw stoep herleggen en ophogen en heeft u zand nodig? Als huurder kunt u zich aanmelden voor gratis levering. 

Stuur in dat geval een e-mailtje naar info@harmonischwonen.nl, zodat we weten hoeveel zand moet worden ingekocht. Even bellen naar 0320-218077 of een briefje naar Harmonisch Wonen sturen kan ook. Reken op een halve kuub voor een entree-pad en een hele kuub voor een standaard achterterras.  Het zand is alleen bedoeld voor oorspronkelijke paden en terrassen en niet om extra bestrating aan te leggen.

Harmonisch Wonen laat op een aantal centrale plaatsen zand hiervoor afleveren. We laten het zand vlak voor Hemelvaart op dinsdag 11 mei bezorgen, zodat u het in dit lange weekend kunt verwerken.  Bestelt u alleen als u het ook daadwerkelijk in dat weekend gebruikt? Het zand mag niet langer blijven liggen.

Om nog mee te kunnen in de levering moet uw bestelling uiterlijk 3 mei bij ons binnen zijn