Ga naar de inhoud

Harmonisch Wonen heeft samen met haar huurdersorganisatie meerjarige prestatieafspraken gesloten met de gemeente Lelystad. Jaarlijks kijken we met elkaar of de afspraken bijgewerkt moeten worden. Voor 2019 hebben we aanvullend afgesproken dat de gemeente zich, samen met de corporaties inspant om de NUON te bewegen de stadsverwarming verder te verbeteren zodat deze helemaal energieneutraal wordt. Er wordt al een tweede biomassacentrale gebouwd, waarmee de stadsverwarming voor ca 80% CO2 neutraal is. De gascentrale langs de Oostrandreef wordt dan alleen nog maar gebruik om piekvraag in de ochtend en als het vriest op te vangen.

Een andere nieuwe afspraak is dat Harmonisch Wonen het urgentiereglement aanpast zodat mantelzorgers urgentie kunnen krijgen voor een woning.

De prestatieafspraken en aanvullingen zijn terug te lezen op Beleidsplan En Jaarverslag.