Ga naar de inhoud

Sinds de invoering van de nieuwe woningwet worden alle woningcorporaties beoordeeld op hun maatschappelijke prestaties. Een externe commissie raadpleegt stukken van en over de corporatie en spreekt hierover met externe en interne betrokkenen. Via een vernuftig systeem krijgt de corporatie vervolgens op verschillende onderdelen een cijfer. Nu gaat er een grote kracht uit van een getal, maar het gaat natuurlijk over het verhaal achter de cijfers.

Deze visitatiecommissie heeft in het najaar een oordeel gevormd over de periode 2016 tot 2019. Het “rapportcijfer” voor Harmonisch Wonen was een ruim halve punt hoger geworden naar gemiddeld een 7,5. Iets om trots op te zijn. De commissie geeft vervolgens een genuanceerd oordeel af over Harmonisch Wonen. De corporatie wordt gezien als een kleine en bijzondere woningcorporatie. Harmonisch Wonen is stevig verankerd in Sidhadorp. Daar geven actieve bewoners met veel onderlinge contacten kleur aan Sidhadorp en daarmee ook aan Harmonisch Wonen. De commissie vindt dat Harmonisch Wonen het haar tot beschikking staande kapitaal goed inzet. Ambitie is om het Sidhadorp uit te breiden. Daartoe adviseert de commissie aan Harmonisch Wonen om de zichtbaarheid in Lelystad te vergroten en de banden met de gemeente aan te halen. Er liggen ook kansen om het dorp te revitaliseren door nog actiever de dialoog aan te gaan met de verschillende partijen die al actief zijn in Sidhadorp. Binnenkort gaan we dan ook verder in gesprek met de diverse besturen in het Sidhadorp om opnieuw een impuls te geven aan het Sidhadorp. Ik zie er naar uit!

Guus Berkhout
Directeur-bestuurder

 

De aan Harmonisch Wonen toegekende typeringen
uit het rapport ‘Maatschappelijke visitatie 2016-2019’,
van Procorp Visitatie Woningcorporaties:

visitatie typeringen