Ga naar de inhoud
Zelf uw woning wijzigen

Documenten

Huurdersinformatie over woningverbetering (pdf)

 


 

 

Zelf uw woning wijzigen

U wilt uw woning wijzigen of verbeteren? U krijgt daartoe van ons alle ruimte. U huurt een woning bij ons, maar laat u niets in de weg staan om van uw huis uw droomhuis te maken. Het is van belang daarbij een aantal simpele handreikingen zorgvuldig op te volgen. Overleg met de verhuurder is in alle gevallen aan te raden. Dat kan per e-mail of op het spreekuur. Zorgt u ervoor dat u in uw aanvraag een zorgvuldige en volledige omschrijving meestuurt van uw plannen, zo mogelijk aangevuld met tekeningen.

Op deze pagina:

 

Wat mag ik wel en wat mag ik niet?

De belangrijkste richtlijn is kwaliteit. U bent vrij om de woning te wijzigen zolang de kwaliteit niet afneemt. Dat betekent dat de huurwaarde (verhuurbaarheid) en de technische kwaliteit niet dalen. De regels hieromtrent zijn vastgelegd in de wet en in onze huurdersinformatie over woningverbetering (PDF).

Overigens is veel toegestaan. Als u bijvoorbeeld een grotere slaapkamer wenst en u wilt een wand uitbreken tast dat in de meeste gevallen de kwaliteit van de woning niet aan. De woning wordt eenvoudigweg anders.

Het is verstandig te overleggen met de verhuurder om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Voor sommige zaken hebben we richtlijnen en voor andere specifieke bouwvoorschriften.

Voor sommige zaken aan de woning of in de tuin is een bouwvergunning vereist. Informeert u bij de gemeente.

 

Moet ik de woning bij beëindiging van de huur altijd weer in oorspronkelijke staat terugbrengen?

Nee, dat is niet altijd het geval. Het moet in goede staat zijn, de woning mag niet in waarde zijn gedaald en moet goed verhuurbaar zijn. Dat betekent dat de wijziging technisch 100% moet zijn uitgevoerd, dat de puntenwaardering van de woning niet mag zijn gedaald en dat de woning niet zodanig gewijzigd is dat een gemiddelde huurder hem zo niet wil huren.  In veel gevallen kan er sprake zijn van woningverbetering. Aangezien dit niet altijd eenduidig is en uiteindelijk toch door de verhuurder moet worden beslist, is het altijd verstandig om vooraf met de verhuurder te overleggen en een schriftelijke toestemming voor de wijziging te verlangen. Alleen dan is zeker dat u het niet ongedaan moet maken.

Voldoet de wijziging niet aan de voorschriften van de verhuurder, dan moet u het bij beëindiging van de huur ongedaan maken. Dat betekent dus niet dat u de woning in zo’n geval niet mag wijzigen. U moet het alleen weer ongedaan maken. In sommige gevallen is een nieuwe huurder bereid zo’n wijziging over te nemen, dan hoeft u het ook niet ongedaan te maken. De nieuwe huurder moet er dan voor tekenen. Dat is meestal toegestaan, alleen bijvoorbeeld niet als de wijziging onveilig is. Voor bijzonderheden en formulieren raadpleegt u de pagina over beëindiging van de huur.

Bij sommige wijzigingen kan ook tussentijds verlangd worden dat u ze ongedaan maakt of verbetert. Het gaat daarbij om wijzigingen die de kwaliteit of de constructie van de woning bedreigen. Als u bijvoorbeeld een gat in de gevel heeft gemaakt wat lekkages binnen in de muur veroorzaakt kunnen wij van u verlangen dat dat meteen wordt gerepareerd. Als u een dakraam heeft geplaatst en het dak buigt door moet u een ondersteuningsconstructie plaatsen.

Dat de woning bij beëindiging van de huur in goede staat moet zijn geldt overigens voor alles in de woning. Zie hiervoor de pagina over beëindiging van de huur.

 

Mag ik zelf aan de slag of moet ik altijd een bedrijf inhuren?

U doet het zelf

Als u overweegt de woning te wijzigen dan is het in alle gevallen verstandig om vooraf met Harmonisch Wonen te overleggen over de randvoorwaarden. Alleen op die wijze voorkomt u dat u voor verrassingen komt te staan als u ooit de huur opzegt. Een nieuwe keuken of badkamer, een dakkapel of serre, een wandje uitbreken? U zegt het maar.

U huurt een bedrijf in

Veel zaken kunt u als doe-het-zelver niet. Voor die zaken zult u een deskundig bedrijf moeten inschakelen.

 

Ik wil graag toestemming, dan weet ik zeker dat ik geen problemen krijg. Hoe doe ik dat?

U dient uw plan schriftelijk in, zo veel mogelijk met tekeningen van de plannen en een lijst van de toegepaste materialen en eventueel een offerte van een bedrijf. Het kan ook per e-mail.

 

Kan ik ook de woning laten verbeteren tegen een huurverhoging?

Nee, dat is niet mogelijk. De wet stelt harde grenzen aan de huur als er een nieuwe huurder in komt. Om problemen daarmee te voorkomen laten we de huren zo min mogelijk stijgen. Vanaf 2017 is woningverbetering tegen huurverhoging niet meer mogelijk.

 

Wie voert het onderhoud uit aan wijzigingen aan de woning?

Als de woning door uzelf gewijzigd is kan er onduidelijkheid ontstaan over wie kleine herstellingen moet uitvoeren en wie vervangend onderhoud moet betalen. Algemeen gesproken geldt dat als u op eigen gelegenheid de woning hebt gewijzigd u ook het onderhoud aan die wijzigingen moet uitvoeren of betalen. Bij vervanging door de verhuurder zal het op het standaard niveau worden onderhouden. Voor meer situaties en details kunt u de bewonersinformatie rond onderhoud van woningverbetering hier downloaden (PDF).