Reparatie-onderhoud

Noodnummer 0320-257398

Het noodnummer is alleen voor urgente reparaties, die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur.

Voor andere reparaties, bel 0320-218077 tijdens de spreekuren of e-mail.

Aan een woning kunnen allerlei kleine en grote dingen stuk gaan in de loop van de tientallen jaren dat een woning bewoond wordt. Sommige zaken moet u zelf repareren en onderhouden terwijl andere zaken voor rekening van de verhuurder zijn. Wettelijk is vastgelegd hoe dit verdeeld wordt. Dit is vastgelegd in het besluit kleine herstellingen (PDF). Onderhoud wat voor uw rekening komt kunnen wij niet voor u uitvoeren. Als pas tijdens de werkzaamheden blijkt dat de reparatie voor uw rekening komt kan het werk in rekening gebracht worden.

Sommige zaken zijn voor een huurder nauwelijks uitvoerbaar of kunnen veel goedkoper gedaan worden door de verhuurder omdat die aan allerlei kleine onderdelen kan komen. Deze zaken zijn ondergebracht in het fonds huurderonderhoud, ook wel onderhoudsabonnement genoemd. Wij hebben een handige lijstje gemaakt wie wat moet doen, SHW, u, of wij in uw naam (abo of fonds). Dit is de zogenaamde blauwe kaart (pdf). Andere fondsen zijn het glasfonds en het dakgotenfonds. Meer informatie over de fondsen vindt u op de pagina over de servicekosten.

Harmonisch Wonen heeft een eigen onderhoudsdienst. U kunt Harmonisch Wonen verzoeken een reparatie voor u uit te voeren.

Als u urgente storingen heeft die niet tot het volgende spreekuur kunnen wachten geldt kunt u het noodnummer 0320-257398 bellen.

Als u zelf uw woning heeft gewijzigd dient u zelf voor het onderhoud te zorgen.

Het indienen van een reparatieverzoek

De melding van een reparatieverzoek kunt u het beste doen door te bellen naar telefoonnummer 0320-218077 tijdens een van de spreekuren. Voordat u belt raden wij u aan de blauwe kaart (pdf) te raadplegen. Het technische probleem kan dan met u doorgesproken worden. In sommige gevallen kunnen we zelfs direct per telefoon helpen door eenvoudige tips te geven.

In alle gevallen is het voor u gunstig om per telefoon te melden omdat er dan direct een afspraak gemaakt kan worden voor een bezoek van de technische dienst. U kunt ook een e-mail sturen. Per e-mail ontvangt u dan bericht wanneer wij langs zullen komen. Als u de aangegeven tijd niet schikt graag direct terug melden, anders komen wij voor niets.

Onze technische dienst reserveert 2 of 3 dagen per week voor reparatieonderhoud. Buiten die dagen worden alleen urgente zaken behandeld. Met u wordt een afspraak gemaakt binnen een tijdsinterval van 3 uur. U wordt verzocht thuis te blijven gedurende de afgesproken periode. Wij trachten de afspraakperioden te verkorten. Dat is in de praktijk erg moeilijk gebleken doordat door de technisch medewerker erg moeilijk te voorspellen valt hoe lang de reparaties duren.

Er zal meestal getracht worden de reparatie dezelfde dag te voltooien. Lukt dat niet dan wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt daarvoor tijdens een spreekuur nogmaals te bellen omdat de technisch medewerker zijn agenda niet zelf beheert.

Urgente reparaties, noodnummer 0320-257398

Uitsluitend voor zeer urgente reparaties zijn wij 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer 0320-257398. Dit nummer is doorgeschakeld naar de dienstdoende medewerker. Voor alle andere reparatieverzoeken belt u het algemene nummer 0320-218077 tijdens de spreekuren of stuurt u ons een e-mail.

U kunt ons 24 uur bellen bij glasbreuk, ernstige lekkage, inbraakschade zodanig dat uw huis niet kan worden afgesloten en dergelijke problemen.

Zelf aangebrachte voorzieningen

Als u zelf voorzieningen heeft aangebracht in uw woning zoals een extra raam, ligbad of toilet dan moet u ook zelf voor het onderhoud zorgen. Wij kunnen dat meestal niet voor u uitvoeren.

De kosten

Is een reparatie voor rekening van de verhuurder, of zit het in het onderhoudsfonds, dan betaalt u vanzelfsprekend niets. In alle andere gevallen geldt het uurtarief plus de materiaalkosten. Als pas tijdens een reparatie blijkt dat de kosten voor rekening huurder zijn, wordt met u overlegd en kan een uurtarief in rekening worden gebracht.