Ik zoek

Ik zoek een woning

Wonen in het Sidhadorp, nieuwe huurders

Woningcorporatie Harmonisch Wonen verhuurt woon- en bedrijfsruimte in het TM-Sidhadorp, waar mensen hun werk en gezinsleven combineren met het gezamenlijk beoefenen van Transcendente Meditatie (TM), een mentale techniek voor bewustzijnsontwikkeling. Door deze opzet is het Sidhadorp een levendige, prettige en veilige buurt met een grote diversiteit aan bewoners.

Door deze bijzondere opzet gelden er voor het Sidhadorp bijzondere voorwaarden.

Voor de verschillende woningtypen kunt u de woningplattegronden raadplegen.

Meer informatie over inschrijven


Let op: De wachtlijst voor mensen die (nog) geen TM-beoefenaar zijn is vol en voor onbepaalde tijd gesloten. Voor meer informatie over het leren van TM verwijzen we naar www.tm.nl. U kunt ook meedoen aan een rondleiding door het Sidhadorp.


Zoekt u een algemene corporatie dan kunt u zich wenden tot andere verhuurders in Lelystad.

Binnen het Sidhadorp staan ook een aantal huizen te koop.

Voorwaarden

Het Sidhadorp is opgezet door en voor mensen die de Transcendente Meditatietechniek beoefenen als geleerd door Maharishi Mahesh Yogi. Het feit dat alle bewoners die hier komen wonen deze techniek beoefenen geeft een extra kwaliteit en dimensie aan het wonen en leven. U kunt bij ons huren als u deelneemt aan de TM- en bewonersorganisatie SOWCI-Lelystad.

De bewoners betalen mee aan de voorzieningen rondom de meditatie, door een maandelijkse bijdrage te betalen aan de TM-organisatie SOWCI-Lelystad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  onze verhuurafdeling. De aanmeldformuliereren voor SOWCI-Lelystad kunt u opvragen bij Harmonisch Wonen.

Werkwijze

U schrijft zich in als woningzoekende.

We sturen een e-mail als er een woning vrijkomt. U kunt dan reageren op vrijkomende woningen. Daarna bieden we u de woning aan als u bij de belangstellenden zit met de meeste wachttijd en aan de voorwaarden voldoet. U kunt ook kijken bij het actuele aanbod.

De volgorde waarin wij woningen verhuren wordt bepaald door een puntensysteem. Wachttijd is een belangrijke factor in het bepalen van het aantal punten, maar ook specifieke urgentiefactoren en het aantal mediterenden of sidha’s in uw huishouden tellen mee. Het puntensysteem wordt toegelicht bij het de informatie over inschrijven.

Voor belangstellenden die de TM-techniek nog niet beoefenen verwijzen we naar een TM-centrum.

Voor welke woningtypen u in aanmerking komt is omschreven bij de informatie over inschrijven. Vanaf 2016 volgen we de richtlijnen van “passend toewijzen” zoals vastgelegd in de nieuwe woningwet.

Urgentie

In sommige gevallen kunt u voorrang krijgen in de verhuur. Dat kan het geval zijn als u urgent bent als gevolg van sociale, medische of financiële redenen, zoals bijvoorbeeld dakloosheid en echtscheiding. Voor meer informatie en de procedure kunt u het urgentiereglement en werkwijze downloaden (pdf).