Ga naar de inhoud

De Raad van Commissarissen van stichting Harmonisch Wonen 

zoekt  

een COMMISSARIS  

op voordracht van de huurders(organisatie) 

 

Wegens het bereiken van de maximum benoemingstermijn van een van de huidige RvC-leden zoekt Harmonisch Wonen een commissaris die de koppeling maakt met de TM-gemeenschap en het Sidhadorp en daarnaast kan bogen op brede management- en bestuurservaring. 

Harmonisch Wonen is de woningcorporatie van het Sidhadorp in Lelystad met 211 woningen en 10 bedrijfsruimten.  

Deze woningcorporatie onderscheidt zich van elke andere corporatie in Nederland. Harmonisch Wonen huisvest namelijk mensen met oog op ontwikkeling van een Harmonische samenleving. Dat gebeurt door dagelijks groepsgewijs de Transcendente Meditatie- en TM-Sidhitechnieken te beoefenen.  

Om de toekomst van Harmonisch Wonen, gestart als een bewonersinitiatief in de jaren 1980, te waarborgen is het belangrijk dat de wijk levensloopbestendig wordt; het Sidhadorp moet worden afgemaakt. Harmonisch Wonen ambieert daarom de ontwikkeling van nieuwbouw voor de oudere bewoners die aanvullende zorg nodig hebben en tegelijkertijd instroom van jonge huurders.  

Als betrokken commissaris weet je wat er speelt binnen de Nederlandse TM-gemeenschap en het Sidhadorp. Je bent een doelgericht en reflectief mens die doorvraagt en zich kan conformeren aan groepsdynamiek. Je maakt de koppeling met de TM-gemeenschap. Daarnaast heb je brede ervaring met management- en bestuursvraagstukken, bij voorkeur op het snijvlak van het publieke en private domeinJe bent op de hoogte van de moderne governance. Je wordt benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie van Harmonisch Wonen, wat als vanzelf met zich meebrengt dat je je niet alleen kunt inleven in de collectieve belangen van de huurders van Harmonisch Wonen, maar je daarmee ook verbonden voelt zónder ook behartiger van die belangen te zijn. Daarom ben je steeds aanspreekbaar en toegankelijk voor de huurders van Harmonisch Wonen. 

In de huidige RvC, bestaande uit slechts drie personen, komen de leden goed tot hun recht in hun diversiteit in kennis, vaardigheid en stijl van opereren. De raad is in staat om met één mond te spreken en functioneert daarmee ook echt als Raad. Bij het toetreden van een nieuw lid kiest de Raad niettemin niet voor het ‘inwerken in de bestaande dynamiek’, maar voor ‘bewust opnieuw teamvormen’; het nieuwe lid draagt vanaf de eerste dag bij aan de nieuw te vormen groepsdynamiek. De Raad kijkt uit naar de verdere groei en vernieuwing die daaruit zal ontstaan 

  • Je ziet toegevoegde waarde van de kleinschaligheid van Harmonisch Wonen en wil daar jouw bijdrage aan leveren.  
  • Je bent een verbinder, je bent mensgericht en je hebt een natuurlijk inlevingsvermogen. Je bent niet alleen communicatief en toegankelijk, maar ook in staat om boven de materie te hangen zonder besluiteloos te zijn. 
  • Je verwacht dat de Autoriteit Woningcorporaties jou betrouwbaar en geschikt zal achten om commissaris te worden bij Harmonisch Wonen*.   

 

Voel je je aangesproken tot deze mooie functie? Dan wordt het tijd voor een ontmoeting. Stuur uiterlijk 1 mei een motivatiebrief naar info@harmonischwonen.nl  
Vragen kun je stellen aan Judith Gelmers, lid van de Raad van Commissarissen van Harmonisch Wonen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 28 99 53 84.  


De Woningwet 2015 bepaalt in artikel 25 lid 2 en artikel 30 lid 3, dat commissarissen en bestuurders worden getoetst op geschiktheid voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen. Voorgenomen benoemingen moeten voor een zienswijze worden voorgelegd aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets is uitgewerkt in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 en de Regeling Toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015. In het Beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid (versie 6-2-2019) beschrijft de Aw hoe zij beoordeelt of een commissaris betrouwbaar en geschikt is om de functie te vervullen