Ga naar de inhoud

De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Harmonisch Wonen, de heer Arnoud Vlak, heeft besloten de Raad per 1 mei jongstleden te verlaten. Arnoud Vlak is vorig jaar op 6 december interim manager geworden van het verenigingsbureau van de vereniging Vastgoed Belang, Nederlandse vereniging van beleggers in vastgoed. Deze vereniging behartigt de belangen van de particuliere beleggers in huurwoningen, kantoren, winkels en overig vastgoed.

Gedurende het voorjaar werd duidelijk dat periode waarvoor deze tijdelijke functie zou moeten worden vervuld, langer duurt dan aanvankelijk gedacht en ook met de rol en positie van woningcorporaties conflicterende belangen kan omvatten. Omdat hij van opvatting is dat Harmonisch Wonen hierdoor niet gehinderd mag worden, heeft Arnoud met pijn in het hart besloten als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen terug te treden.

Hij wenst iedereen die het Sidhadorp en het werk van Harmonisch Wonen een warm hart toedraagt het allerbeste; het Sidhadorp is voor hem een bijzondere leefgemeenschap die een voorbeeld is voor heel Nederland. Bestuur en Raad van Commissarissen van Harmonisch Wonen zijn Arnoud zeer erkentelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren.