Ga naar de inhoud
Inschrijven werkwijze

Voorwaarden en werkwijze inschrijven als woningzoekende

Ik zoek een woning

Wonen in het Sidhadorp, nieuwe huurders

Woningcorporatie Harmonisch Wonen verhuurt woon- en bedrijfsruimte in het TM-Sidhadorp, waar mensen hun werk en gezinsleven combineren met het gezamenlijk beoefenen van Transcendente Meditatie (TM), een mentale techniek voor bewustzijnsontwikkeling. Door deze opzet is het Sidhadorp een levendige, prettige en veilige buurt met een grote diversiteit aan bewoners.

Door deze bijzondere opzet gelden er voor het Sidhadorp bijzondere voorwaarden.

Voor de verschillende woningtypen kunt u de woningplattegronden raadplegen.


Let op: Beoefent u (nog) geen TM? De kans is dan groot dat u laag op de wachtlijst blijft staan. Voor meer informatie over het leren van TM verwijzen we naar www.tm.nl. U kunt ook meedoen aan een rondleiding door het Sidhadorp.


Zoekt u een algemene corporatie dan kunt u zich wenden tot andere verhuurders in Lelystad.

Binnen het Sidhadorp staan ook een aantal huizen te koop.

 

Voorwaarden

Het Sidhadorp is opgezet door en voor mensen die de Transcendente Meditatietechniek beoefenen als geleerd door Maharishi Mahesh Yogi. Het feit dat alle bewoners die hier komen wonen deze techniek beoefenen geeft een extra kwaliteit en dimensie aan het wonen en leven. U kunt bij ons huren als u deelneemt aan de TM- en bewonersorganisatie SOWCI-Lelystad.

De bewoners betalen mee aan de voorzieningen rondom de meditatie, door een maandelijkse bijdrage te betalen aan de TM-organisatie SOWCI-Lelystad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  onze verhuurafdeling. De aanmeldformuliereren voor SOWCI-Lelystad kunt u opvragen bij Harmonisch Wonen.

Werkwijze

U schrijft zich in als woningzoekende.

We sturen een e-mail als er een woning vrijkomt. U kunt dan reageren op vrijkomende woningen. Daarna bieden we u de woning aan als u bij de belangstellenden zit met de meeste wachttijd en aan de voorwaarden voldoet. U kunt ook kijken bij het actuele aanbod.

De volgorde waarin wij woningen verhuren wordt bepaald door een puntensysteem. Wachttijd is een belangrijke factor in het bepalen van het aantal punten, maar ook specifieke urgentiefactoren en het aantal mediterenden of sidha’s in uw huishouden tellen mee. Het puntensysteem wordt verderop toegelicht.

Voor belangstellenden die de TM-techniek nog niet beoefenen verwijzen we naar een TM-centrum.

Op deze pagina kunt u ook lezen voor welke woningtypen u in aanmerking komt. Vanaf 2016 volgen we de richtlijnen van “passend toewijzen” zoals vastgelegd in de nieuwe woningwet.

Inschrijven

Bedankt voor uw belangstelling voor een woning bij Harmonisch Wonen.

Uw inschrijving gaat in als wij de volgende zaken van u hebben ontvangen:

1. Uw persoonsgegevens via een digitaal woningdossier.

2. Het inschrijfgeld: €10 per kalenderjaar, over te maken op bank NL28 RABO 03376 83 808 onder vermelding van “inschrijfgeld” en uw naam en telefoonnummer. U kunt het geld ook overmaken via het betaalverzoek inschrijfgeld.

Voeg de volgende zaken toe aan uw digitaal dossier als u gaat reageren op vrijkomende woningen. We kunnen pas een woning aanbieden als we alle volgende zaken van u hebben ontvangen:

3. Uw “verklaring geregistreerd inkomen” over het afgelopen jaar (zodra deze beschikbaar komt) en/of het jaar daarvoor. U kunt deze laten inlezen in het woningdossier met uw DigiD.
U kunt uw inkomensverklaring ook downloaden vanaf www.belastingdienst.nl en handmatig toevoegen aan uw woningdossier. Of u belt naar de belastingtelefoon 0800-0543 (gratis nummer) om de inkomensverklaring per post te ontvangen. Houdt dan uw Burgerservicenummer bij de hand.
Is uw inkomen (nog) niet bekend bij de belastingdienst? Vul dan daarnaast een aanvullende inkomensverklaring in.

4. Een verhuurdersverklaring van uw vorige verhuurder, indien van toepassing.

5. Legitimatie aan de balie met uw paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart. U kunt zich ook later legitimeren, uiterlijk voorafgaand aan het aanbieden van een huurovereenkomst.

6. Een aanbeveling van bewonersorganisatie SOWCI-Lelystad. SOWCI-Lelystad stuurt deze naar Harmonisch Wonen toe na een kennismakingsgesprek met u. Hiermee ontvangt u ook bonuswachttijd. 

7. Verklaring huishoudsamenstelling


Daarnaast vragen wij uw gegevens op bij “checksociaal” van GGN of een soortgelijke dienst, met betrekking tot uw betaalwaardigheid en identiteit.

Hieronder lichten we punten verder toe.

Wij hopen u spoedig te mogen ontvangen als nieuwe bewoner van het Sidhadorp!

Inschrijven en het kiezen van de woning

Harmonisch Wonen werkt met een aanbodmodel: We sturen een e-mail als er een woning vrijkomt. U reageert op vrijkomende woningen, door de mail te beantwoorden.

Eén of enkele van de belangstellenden met de meeste wachttijd die aan de voorwaarden voldoen, bieden we de woning aan. De woning gaat uiteindelijk naar diegene met de meeste wachttijd.

Als u drie keer een woning weigert die u wordt aangeboden, dan vervalt uw inschrijvingsduur. Daarom is het belangrijk alleen te reageren op woningen die u echt wilt gaan huren.

U kunt ook passief inschrijven; dat betekent dat we u nog niet op de hoogte houden van vrijkomende woningen. U bouwt wel wachttijd op. Neemt u zelf contact op als u het wil omzetten naar een actieve inschrijving?

Voor de keuzes en de ligging verwijzen we naar de woningbrochures met plattegronden. Deze zijn in te zien bij de Woningtypen.

U bent niet volledig vrij in de keuze van uw woning. Ook uw inkomen en samenstelling van uw huishouden speelt een rol. Zie daarvoor de woningaanbiedingsnormen hieronder.

De aanbeveling van SOWCI-Lelystad

Bent u beoefenaar van de TM-techniek? Dan is deze paragraaf op u van toepassing.

Het Sidhadorp is opgericht dóór en vóór mensen die de Transcendente Meditatietechniek beoefenen. Als u in het Sidhadorp wilt wonen vragen wij u zich ook te wenden tot de Stichting Onderwijs Wetenschap der Creatieve Intelligentie Lelystad (SOWCI-Lelystad). SOWCI-Lelystad is de organisatie die alles organiseert rondom het TM-programma en de meditatieruimten, het TM-centrum en de koepel. SOWCI-Lelystad bestaat uit vrijwilligers en bewoners van het Sidhadorp en wordt door Harmonisch Wonen beschouwd als bewonersorganisatie.

Voordat we met u een huurcontract sluiten vragen we een aanbeveling van SOWCI-Lelystad. SOWCI-Lelystad heeft met u een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken ze met u waarom u in het Sidhadorp wilt wonen en vraagt u naar uw ervaringen als u in een groep mediteert. Daarnaast doen zij een administratieve controle of u TM-beoefenaar/Sidha bent.

U kunt een afspraak met de kennismakingscommissie aanvragen via onze verhuurafdeling. U krijgt van ons dan een SOWCI-Lelystad inschrijfformulier. Neemt u dat -ingevuld- mee naar het gesprek met de kennismakingscommissie?

Na dit kennismakingsgesprek stuurt SOWCI-Lelystad al dan niet het aanbevelingsformulier naar Harmonisch Wonen. Met de aanbeveling bouwt u sneller wachttijd op.

Bepaling plaats op de wachtlijst

De wachttijd wordt bepaald door uw eigen omstandigheden. Als er een woning vrijkomt kijken we wie het langst is ingeschreven; die is in beginsel het eerst aan de beurt.
Bij uw inschrijfdatum tellen we nog tijd op voor persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als u urgent bent. Daarvoor krijgt u bonus “wachttijd”. We noemen wat er uit die rekensom komt de “teldatum”. Degene met de oudste teldatum komt het eerst in aanmerking voor de woning.

We gebruiken dit systeem ook om de woningen bij voorrang te verhuren aan Sidha’s en TM-mediterenden.

Bij de inschrijving ontvangt u bonuswachttijd voor:

 1. Niet passend wonen: 3 maanden
 2. Ver van je werk wonen: 3 maanden
 3. Mantelzorg: 6 maanden – absolute urgentie (apart aanvragen)
 4. Sociale/medische urgentie: 3-6-12-18 maanden – absolute urgentie (apart aanvragen)
 5. TM-beoefenaar: 6 maanden per persoon (max. 2 personen)
 6. Sidha: 12 maanden per persoon (max. 2 personen)

Tijdens de wachttijd voor een woning ontvangt u per inschrijving nog bonus wachttijd erbij:

 • TM-beoefenaar: 1 maand bonus per maand wachten
 • Sidha: 2 maanden bonus per maand wachten

Toelichting bij de bonuswachttijd:

Passendheid van de woning die u verlaat:

 • Een woning is te klein als er minder kamers (inclusief de woonkamer) zijn dan het aantal personen in het huishouden.
 • Een woning is niet passend als er geen huurtoeslag op mogelijk is en u anderszins in aanmerking zou kunnen komen voor huurtoeslag.
 • Een woning is ingedeeld in een andere leeftijdscategorie dan waar u zelf in valt (informeert u bij uw verhuurder).
 • Een woning is niet passend als u volgens de WMO in aanmerking komt voor een traplift en een gelijkvloerse woning een oplossing biedt.
 • U woont niet passend als u inwonend bent en zelfstandig wilt gaan wonen

Woon/werkafstand

Hier worden alleen punten voor toegekend als de verhuizing naar Lelystad deze afstand verkleint tot onder de 75 km.

Mantelzorg

U verhuist om mantelzorg te kunnen ontvangen of verlenen aan eerste- of tweedegraads familie. De zorgbehoefte moet worden aangetoond met bewijsstukken. Zie hiervoor ook het urgentiereglement.

Urgentie

In sommige gevallen kunt u voorrang krijgen in de verhuur. Dat kan het geval zijn als u urgent bent als gevolg van sociale, medische of financiële redenen, zoals bijvoorbeeld dakloosheid en echtscheiding. Voor meer informatie en de procedure kunt u het urgentiereglement en werkwijze downloaden (pdf).

U dient de omstandigheden op een aparte brief toe te lichten. Onze urgentiecommisie kan om aanvullende informatie of verklaringen vragen. Het aantal toe te kennen maanden wordt door de commissie bepaald. Deze extra telmaanden komen te vervallen als u een aangeboden woning weigert.

TM-beoefenaar en Sidha

U krijgt de betreffende bonuswachttijd alleen als wij uw aanbeveling(en)
van SOWCI-Lelystad hebben ontvangen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het aantal toegekende telmaanden en tegen de wijze waarop uw belangen bij de verhuur van een woning worden behartigd. Formuleert u uw bezwaar kort en bondig in een brief en richt deze aan de medewerker verhuur. Zie ook klachten en geschillen.

Hoe lang is de wachttijd?

De wachttijd gaat in als de inschrijving compleet is. De wachttijd (indicatie 2021 en 2022 voor mensen met een SOWCI-Lelystad aanbeveling) verschilt heel sterk, en dat geldt voor alle woningtypen:

 • Jongerenwoningen: 1 maand tot 2 jaar
 • Kleine gezinswoningen: 1 tot 3 jaar
 • Grote gezinswoningen: 1 tot 3,5 jaar
 • Seniorenwoningen: 3 maanden tot 5 jaar

Welke woning kan ik huren?

Versie en prijspeil 2024

Algemeen

U kunt u op alle woningen reageren, ongeacht uw inkomen. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Die staan hieronder opgesomd.

Alleen mensen onder bepaalde inkomensgrenzen mogen een goedkopere woning gaan huren. 
Alleenstaanden moeten in principe een inkomen hebben lager dan €27.725. Bent u met twee of meer personen? Dan moet uw huishoudinkomen lager zijn dan €37.625.
Vanaf de AOW-leeftijd zijn de normen iets lager, nl. €27.225 voor  een alleenstaande en €36.675 voor huishoudens van twee of meer personen.

Is uw inkomen lager dan bovenstaande grenzen? Dan verlagen we zo nodig de huur tot de aftoppingsgrens. Voor één en twee persoonshuishoudens is dat €650,43, voor meerpersoonshuishoudens is dat €697,07. Voor jongeren zonder kinderen tot 23 jaar is de huur voor een jongerenwoning maximaal €454,47.

Voor nieuwe huurders met een hoger inkomen is de huur van een sociale huurwoning maximaal €879,66.

Indexeringspercentages vaststellen inkomen voor toewijzing

De indexeringspercentages die worden gebruikt om inkomens uit eerdere jaren te indexeren naar het niveau van 2024:

 • Index inkomen 2023: 1,0832
 • Index inkomen 2022: 1,1701

Uitzonderingen:

Hoog inkomen?

Bent u alleenstaand en is uw huishoudinkomen boven de 47.699? Of bestaat uw huishouden uit twee of meer personen en is uw gezamenlijk inkomen boven €52.671? Dan mogen we maar beperkt verhuren. U kunt wel reageren, maar het kan zijn dat we onze jaarlimiet al hebben bereikt.

Al wat ouder?

55 jaar of ouder? Dan kunt u naast een gewone eengezinswoning of appartement, ook een 2-kamerappartement op de begane grond huren. Zie hiervoor de brochure Jongerenwoningen. U kunt ook reageren op een seniorenwoning, maar krijgt daar pas voorrang voor als u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Op zoek naar een klein appartement of jongerenwoning?

Jongerenwoningen verhuren we bij voorrang aan mensen onder de 23 jaar. Jonger dan 35? Dan kunt u ook reageren, maar u krijgt geen voorrang.

Bent u jonger dan 23 jaar en is uw inkomen lager dan €27.725? Dan kunt u alleen op jongerenwoningen reageren. Dat geldt ook als u met twee personen bent, maar dan is het maximum inkomen €37.625.
Is uw inkomen hoger of heeft u kinderen dan kunt u ook op andere woningen reageren.

Drie of meer personen?

Dan verhuren we u geen tweekamerwoning.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws uit het Sidhadorp? Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en lees het Sidhadorpnieuws online. In het SidhadorpNieuws publiceren we maandelijks de verhuurde woningen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Harmonisch Wonen en voor het SidhadorpNieuws

Jaarlijks verlengen inschrijving als woningzoekende

Verlenging van uw inschrijving kost € 10 per kalenderjaar, over te maken op bank NL28 RABO 03376 83 808 onder vermelding van “verlenging inschrijfgeld” en uw naam.

U kunt het inschrijfgeld voor 2024 nog overmaken via het betaalverzoek verlenging inschrijving 2024. Vanaf juli 2024 is er geen verlening meer mogelijk.

U kunt het inschrijfgeld voor 2025 overmaken via het betaalverzoek verlenging inschrijving 2025.

Heeft u vragen, dan kunt u ons mailen, bellen of langskomen.