Over deze website

Een aantal foto’s op deze website zijn gemaakt door bewoners van het Sidhadorp. Harmonisch Wonen bedankt met name Ger Lieve en Jaap van Hulst voor hun bijdragen.