Ga naar de inhoud

Helpt u mee de buurt netjes en schoon te houden?

  • Bruikbare meubels kunt u wegbrengen naar een tweedehandswinkel. Een aantal winkels haalt uw overtollige huisraad gratis op.
  • Wilt u iets aanbieden aan buurtgenoten, plaats dan advertentie op bijv. een van de online groepen op Facebook, WhatsApp of Nextdoor.
  • Heeft u afval dat niet in de restafvalbak past? Dan kunt u het zelf wegbrengen naar het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg.
  • HVC biedt gratis gebruik aan van een aanhanger. Of vraag eens rond in het Sidhadorp of iemand kan helpen met wegbrengen.
  • U kunt ook een afspraak met HVC maken om het gratis te laten ophalen. Hiervoor maakt u een afspraak met de klantenservice van HVC. Dat kan via telefoonnummer 0800 – 0700 of e-mail klantenservice@hvcgroep.nl. HVC heeft soms een lange wachttijd, dus maak tijdig een afspraak. Plaats uw afval op de ophaaldag zelf voor 7.30 uur op de afgesproken plaats. Dus niet dagen of weken eerder!
  • Let op dat er hoge boetes staan op het dumpen van (grof) afval.
  • Ziet u (grof) afval op straat staan? Of is er iets anders mis in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden bij de gemeente Lelystad, via de Fixi-website of via Fixi-app. U kunt ook bellen naar 14-0320.
  • Voor meer informatie: lelystad.nl/4/Afval/grofafval.html en lelystad.nl/4/hetnieuweinzamelen/mixaanmaatregelen.html

Update 21 juni 2023