Ga naar de inhoud
Het gebruik van de woning

U gebruikt uw woning zoals u dat zelf wenst. Een aantal richtlijnen zijn natuurlijk wel van kracht. Er zijn Algemene huurvoorwaarden, versie 2021 (pdf) van kracht waarin e.e.a. is geregeld. Ook zijn er natuurlijk allerlei wettelijke bepalingen van kracht. Daarnaast doelen we met het gebruik van de woning ook op een gebruiksaanwijzing zoals van een apparaat. Van sommige woningtypen hebben we een soort gebruiksaanwijzing voorhanden.

Heeft u een vraag over overlast ga dan naar informatie over overlast en leefbaarheid.

 

Handleidingen

Voor de woningen in houtskeletbouw is er een handleiding (pdf) beschikbaar.

Voor de seniorenwoningen aan de Rivierenlaan 250-286 is een handleiding beschikbaar (PDF), evenals de handleiding ventilatie bij warm weer (pdf) (in verband met de toegepaste balansventilatie).

 

Tuinonderhoud

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het tuinonderhoud. U bent vrij uw tuin zo in te richten als u zelf wenst. Er is wel een minimale staat van onderhoud. Bij beëindiging van de huur en bij klachten van overlast kunt u door omwonenden of door uw verhuurder hierop worden aangesproken. Welk deel van het tuinonderhoud formeel door de huurder moet worden gedaan is beschreven in het besluit kleine herstellingen. Harmonisch Wonen heeft een eigen informatieblad tuinonderhoud (pdf) uitgegeven waarin u kunt lezen hoe wij daar als verhuurder mee omgaan.

 

Gedragsregels gemeenschappelijke ruimten bij appartementen

Bij een aantal appartementencomplexen zijn gemeenschappelijke gangen trappen, wasruimten en bergingen. Omdat het gemeenschappelijke gebruik ervan niet altijd even gemakkelijk verliep is er voor de appartementen aan de Donaustraat in overleg met de bewoners een richtlijn gebruik van gemeenschappelijke ruimten opgesteld (pdf).

 

Lees meer over planmatig onderhoud