Ga naar de inhoud

Sidhadorp Bedankt!

Na 31 jaar te hebben gewerkt voor Harmonisch Wonen en het Sidhadorp heb ik als bestuurder van Harmonisch Wonen afscheid genomen.

Op mijn laatste werkdag 27 januari verrasten Bernadette, Sjoerd en Guus me op kantoor met een prachtig afscheid met taart en een boek vol goede herinneringen, dankwoorden en cadeautjes van bewoners. Het was zoveel dat ik niet iedereen heb kunnen bedanken hiervoor. Ik was hiervan erg onder de indruk en wil alsnog alle mensen bedanken die hieraan hebben bijgedragen!

Maar een persoonlijk afscheid van alle bewoners en mensen met wie ik heb mogen samenwerken zat er toen niet in. Dat gebeurde uiteindelijk deze maand, oktober 2021. Harmonisch Wonen organiseerde een symposium met boeiende sprekers. Hier kwamen voor het merendeel zakelijke relaties. De wethouder Wonen van de gemeente Lelystad was er bij, de directeur van Centrada, een aantal directeuren van woningcorporaties uit het netwerk van kleinere corporaties, de voorzitter van Aedes Vereniging van woningcorporaties, andere mensen van de gemeente, bewoners, de huurdersorganisatie en vele anderen. Behalve dat het een boeiende bijenkomst was, werd ik verrast en in het zonnetje gezet. Zeer vereerd was ik met de toekenning en uitreiking van de Aedes Corporatiepenning voor mijn inzet voor Harmonisch Wonen. De erkenning betreft niet alleen mijn persoon, maar laat zien dat in landelijk perspectief er erkenning is voor wat Harmonisch Wonen doet en hoe ze dat doet. Harmonisch Wonen wordt zeer gewaardeerd in corporatieland. Na afloop kreeg ik een gastenboek vol met prachtige wensen. Dank aan iedereen die daarin heeft geschreven! Van te voren had ik aangegeven dat als mensen voor mijn afscheid iets wilden geven dat kon door een donatie te doen voor het nieuwe TM centrum. Ik hoop dat er veel is gegeven! 

En “last but not least” zette de huurdersorganisatie mij in het zonnetje tijdens de bewonersavond op 15 oktober. Fijn om velen van jullie weer te zien en te spreken. De huurdersorganisatie waardeerde mijn inzet met het ereburgerschap van het Sidhadorp! Ik ben er trots op dat ik heb werk heb mogen doen voor het Sidhadorp en op die wijze heb mogen bijdragen aan de gemeenschap in het Sidhadorp en het 400 project. Maar ik deed dit niet alleen. Wat Harmonisch Wonen heeft bereikt kan niet los gezien worden van de inzet van anderen binnen Harmonisch Wonen en de  intensieve samenwerking die ik in die tijd heb gehad met bewoners, de mensen van SOWCI, SHB en SHL. Met velen heb ik heel fijn samengewerkt en ik wil iedereen daarvoor geweldig bedanken. Dank dat ik onderdeel heb mogen zijn van de Sidhadorpfamilie!

Maar jullie zijn nog niet helemaal van me af. Sinds half augustus werk ik 32 uur per week voor de gemeente Lelystad als strategisch adviseur Wonen. Dat betekent dat ik het gemeentebestuur mag adviseren over alles wat met wonen te maken heeft. In die hoedanigheid heb ik ook weer te maken met Harmonisch Wonen, waaronder de prestatieafspraken met de gemeente en met de nieuwbouwplannen. We gaan elkaar wel weer tegenkomen!

Warme groet, Radbout Matthijssen