Ga naar de inhoud

Harmonisch Wonen heeft zich aangesloten bij het convenant vroegsignalering betaalachterstanden. Daarmee is het ook voor bewoners bij Harmonisch Wonen makkelijker hulp te krijgen bij betaalproblemen. De gemeente Lelystad regelt de uitvoering van deze hulp.  

Met alle betrokken partijen werkt de gemeente Lelystad samen om inwoners met betaalachterstanden tijdig ondersteuning te bieden. Het gaat om inwoners die achterstanden hebben in het betalen van de vaste lasten. De uitvoerders werken sinds januari samen onder de noemer Op tijd erbij-team. Vanaf april gaat dit team van ook van start voor Harmonisch Wonen. 

De ervaring is dat inwoners pas op een laat moment aan de bel trekken bij de schulddienstverlening. Dan zijn er vaak al grote schulden opgebouwd. Het Op tijd erbij-team wil dit voor te zijn en biedt tijdig én proactief ondersteuning aan. Het Op tijd erbij-team gaat naar mensen toe om hun financiële situatie te bespreken. Het Op tijd erbij- team is samengesteld uit specialisten op financieel en sociaal gebied. 

Signalen 

Het Op tijd erbij-team krijgt signalen door van achterstanden van de basisvoorzieningen: huur, zorgverzekering en gas/drinkwater/licht. Inwoners met betaalachterstanden hoeven niet te wachten tot het Op tijd erbij-team langskomt, maar kunnen ook terecht bij het gratis Financieel spreekuur: www.financieelspreekuur.eu   

Niet alleen 

In december hebben de eerste partijen in Lelystad het convenant getekend. Vanaf april doet Harmonisch Wonen ook mee.  

Wethouder John van den Heuvel: “Ik ben heel blij met deze samenwerking, want we kunnen als gemeente armoede en schulden niet alleen bestrijden. Door elkaar tijdig te informeren over betaalachterstanden en deze signalen te bundelen, helpen we inwoners op weg die het financieel niet meer overzien. We voorkomen op deze manier dat mensen nog verder in de schulden komen. Dat geeft hen weer lucht om na te denken over stappen die genomen moeten worden om betaalachterstanden te voorkomen. We hebben met elkaar weer een belangrijke stap gemaakt in de schulddienstverlening. “

Lees meer:

 www.lelystad.nl/optijderbij

 Zorgen over het betalen van de huur?