Servicekosten

Onder de servicekosten  vallen in het algemeen zaken die formeel voor rekening van huurder komen maar waarvan het toch handiger is het via de verhuurder te laten lopen. Wordt het reguliere onderhoud aan de woning uit de huur betaald, deze extra werkzaamheden, diensten en verstrekkingen worden via de servicekosten verrekend.

Welke servicekosten zijn er? Het gaat daarbij om het glasfonds, dakgotenfonds, onderhoudsfonds, elektra/water e.d., schoonmaak en tuinonderhoud.

Welke servicekosten zijn er?

Er zijn een aantal servicekosten die voor alle woningen beschikbaar en in beginsel ook standaard zijn. Het gaat daarbij om de volgende:

  1. Glasfonds: bij glasbreuk kunt u ons bellen. Is er alleen een barst dan kan dat wachten tot een spreekuur; Dient u een reparatieverzoek in. Is het door en door dan kunt u ons ook bereiken op het noodnummer 257398. De kosten worden betaald uit het fonds.
  2. Dakgotenfonds: op grond van de wettelijke regelingen valt het reinigen en ontstoppen van dakgoten onder het onderhoud wat de huurder zou moeten doen. Wij doen dat voor u. Eens per jaar worden de goten schoongemaakt. Is de goot verstopt en/of loopt hij over dan kunt u een reparatieverzoek indienen.
  3. Fonds huurdersonderhoud (ook wel onderhoudsabonnement). Dit fonds omvat allerlei klein onderhoud aan kranen, deuren verstoppingen etc. Voor een overzicht van de zaken die hieronder vallen verwijzen we u naar de “blauwe kaart” (pdf). Aangezien we deze dienst niet altijd hebben verleend doet nog niet iedereen mee. Als u niet weet of u meedoet kunt u dat opzoeken bij de brief bij de laatste huurverhoging.  U kunt ons natuurlijk ook even bellen tijdens een spreekuur. Nieuwe huurders krijgen het standaard aangeboden. Inmiddels doet ca 95% van het dorp mee. U kunt u nog aanmelden; download u het inschrijfformulier (pdf) of kom langs op een spreekuur.

Daarnaast zijn er diensten en verstrekkingen die specifiek voor een woonblok zijn, meestal etagewoningen. De uitvoering van deze diensten gaat vanzelf. U hoeft geen reparatieverzoek in te dienen of iets dergelijks. Als u vindt dat de betreffende dienst niet goed wordt uitgevoerd kunt u dat natuurlijk wel melden. Daarbij kunt u dezelfde procedure volgen als bij een reparatieverzoek. Het gaat daarbij om de volgende:

  1. Elektra: meestal verlichting van gemeenschappelijke gedeelten zoals berging en entrees. Vaak ook mechanische afzuiging. Een enkele keer de stroom van de gezamenlijke wasruimte. In dat laatste geval bestaalt u ook apart voor water. In sommige gevallen zitten er meerdere aansluitingen achter één meter. Via de servicekosten worden de bedragen dan verrekend.
  2. Schoonmaak: één of twee maal jaar een grondige beurt van gemeenschappelijke entrees incl. ramen lappen. Het dagelijkse onderhoud blijft voor u.
  3. Tuinonderhoud: bij gezamenlijke tuinen. Groenstroken die een openbaar karakter hebben vallen daar niet onder.

Hoe worden de kosten verrekend?

Alle kosten kennen een fondsstructuur. Dat betekent dat u samen met andere huurders een maandelijks bijdrage stort in het betreffende fonds. De bijdragen worden samen me de huur geïnd. Uit dat fonds worden alle kosten betaald. Jaarlijks wordt de balans opgemaakt en wordt er gekeken of de bijdragen aangepast moeten worden. Dit gebeurt gelijk met de huurverhoging. Bij de mededeling huurverhoging ontvangt u een overzicht van de gemaakte kosten en de ontvangen bedragen via de servicekosten. Er wordt naar gestreefd de fondsen beperkt gevuld te houden. De fondsen zijn in beheer bij Harmonisch Wonen. Zouden er onverwacht grote kosten zijn dan wordt dat voorgeschoten.

Zelf aangebrachte voorzieningen

Als u zelf voorzieningen heeft aangebracht in uw woning zoals een extra raam, ligbad of toilet dan moet u ook zelf voor het onderhoud zorgen.

Ik wil inspraak

Als u graag nieuwe diensten zou willen afnemen kunt u met uw idee altijd terecht tijdens een van de spreekuren of op de jaarlijks algemene bewonersavond. Bent u het niet eens met de gang van zaken van een bestaande service of wilt u voorstellen dat de service meer, minder of anders moet dan volgt u de procedure inspraak servicekosten (pdf). Services kunnen niet zomaar gewijzigd worden. In feite heeft de verhuurder een identiek contract met vele afnemers. Een groot deel van de afnemers moeten akkoord zijn voordat er iets gewijzigd kan worden. Kijkt u eventueel ook even op de pagina over meedenken en inspraak.