Over Harmonisch Wonen

Wie zijn wij

Stichting Harmonisch Wonen is woningcorporatie statutair gevestigd in Lelystad, toegelaten instelling en lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

Harmonisch Wonen is een moderne, kleine en servicegerichte organisatie. Lees meer over de wijze van goed bestuur.

Als enige corporatie in de Flevopolders zijn wij door een bewonersinitiatief opgericht, met als doel het Sidhadorpproject te realiseren.

De bindende factor in deze bewonersgroep, het zogenaamde Sidhadorp, is de beoefening van Transcendente Meditatie.

Voor meer achtergrondinformatie kunt u online ons beleidsplan en het laatste
jaarverslag
lezen.

Als lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties, hebben wij de Aedescode en de Aedes governancecode onderschreven. Conform deze codes heeft de corporatie in 2007 een visitatie (pdf) laten uitvoeren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Aedes
website
.

De corporatie heeft beperkt eigen capaciteit om nieuwe projecten te ontwikkelen. Het laatste project bestond uit 18 huurwoningen en 10 koopwoningen gerealiseerd in 2002.

Als woningcorporatie hebben we een modern en professioneel werkapparaat. Daarbij wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk de lokale werkgelegenheid te stimuleren. Ons kantoor bevindt zich in de woonbuurt en drie van de vijf medewerkers wonen daadwerkelijk in de buurt. Ook het programma woningverbetering wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door de eigen dienst of door lokale klussenbedrijven. Hiermee wordt de herkenbaarheid voor de klant vergroot, evenals de betrokkenheid van de medewerkers.

De mensen

minibiebHet personeel bestaat uit de volgende mensen:

Lody de Melker Worms (all round onderhoud),
Bernadette van Zuidam (verhuur en bewonerszaken),
Radbout Matthijssen (bestuur, directie en beleid)

Foto: In het voorjaar van 2017 heeft het toenmalige team als maatschappelijk activiteit een Minibieb gebouwd in het Sidhadorp.

De raad van Commissarissen

Leden:
Peter Pels, Sjoerd Vos (huurderslid), Arnoud Vlak

Lees meer over de governance binnen Harmonisch Wonen.

sbb-beeldmerk-fcHarmonisch Wonen is een erkend SBB leerbedrijf.