Bij verbranding van gewolmaniseerd hout komen schadelijke stoffen vrij. Op zich is dat het geval bij meerdere soorten bouwmaterialen. Vermijd in alle gevallen direct inademen van de rook en contact met de as. Volg de aanwijzingen van de brandweer op.

De brandweer heeft er een speciale bereikbaarheidskaart voor gemaakt. Op deze pagina leest u daar meer over.

De brandweer heeft aangegeven dat er geen uitzonderlijke risico’s zijn bij een brand aan de gevels. Bij alle woningbrand geldt dat rook schadelijk is en inademing moet worden vermeden, zo ook hier. Ook andere materialen zoals pvc, elektronica en sommige isolatiematerialen produceren vieze rook. Vooral bij een grote brand is het dus opletten geblazen.

Overigens heeft de brandweer aangegeven dat een grote brand aan de gevels niet gauw zal optreden omdat zij er snel bij zijn en de brand – aan de buitenzijde van de woning- gemakkelijk bereikbaar is en altijd snel onder controle zal zijn.

Om de milieuaspecten en vanwege risico’s bij een zeer grote brand heeft de brandweer onderstaande bereikbaarheidskaart gemaakt. Door deze kaart zijn zij in staat altijd de juiste actie te ondernemen omdat zij vanaf het begin alle informatie bij de hand hebben.

Bereikbaarheidskaart brandweer

Bereikbaarheidskaart brandweer
Bron: brandweer Lelystad.

De opmerkingen die de brandweer er voor hun eigen personeel bij heeft staan:

Adres                  

 

 

Aard/ Functie

Zie gearceerd gebied (Rivierenlaan, Moezelstraat, Donaustraat, Scheldestraat, Rijnstraat, Maasstraat en Waalstraat)

 

Woningen

Toegang object Aanrijroutes via brandkranenboek
Bijzonderheden De gevels van de woningen zijn afgewerkt met gewolmaniseerd hout. Dit hout bevat giftige stoffen en bij verbranding komen o.a. arseen-,chroom- en koperverbindingen vrij.
Procedure

 

 

 

 

 

 

Directe inzet:

 

·        Gebruik ademlucht

·        Ontruimen gebied onder de rookpluim

·        Ramen en deuren gesloten houden

·        Brandend gewolmaniseerd hout blussen met water en niet uit laten branden

·        OVD laten alarmeren

·        Bij ‘grote brand’ OVD waarschuwt AGS

Nazorg:

·        Blootgestelde materialen afspoelen en kleding wassen

·        Informatie naar afdeling milieu gemeente

·        Informatie naar de betrokken burger

Bluswater Volgens brandkranenboek
Aard en omvang Woonwijk.
  bron: brandweer Lelystad