Harmonisch Wonen sluit 2017 goed af

In 2017 werd duidelijk dat de woningen van Harmonisch Wonen gemiddeld het meest energiezuinig zijn van alle woningcorporaties in het land. Daar zijn we natuurlijk trots op! Verder bleek dat onze bedrijfslasten relatief hoog zijn. Dat komt vooral omdat we weinig woningen hebben voor een woningcorporatie en dat we wel aan alle administratieve vereisten moeten doen, zoals het schrijven van dit jaarverslag. We namen stappen om onze administratie te versimpelen. Zo schaften we een aantal regelingen af die weinig werden gebruikt en voerden we een tweehurenbeleid in voor nieuwe huurders. We zijn met elkaar minder uren gaan werken. De versimpelingen en urenbesparing leidden tot kostenbesparing.

In 2017 spraken we intern over de toekomstbestendigheid van Harmonisch Wonen. De kosten spelen daarbij een belangrijke rol, want als je iets duurder bent dan een grotere corporatie moet je wel een goede reden hebben om zelfstandig te blijven. De binding met de doelgroep van TM-beoefenaars staat daarbij centraal. Samen met SOWCI-Lelystad, SHB SHL en de huurdersorganisatie bedachten we een marketingplan om die binding te versterken.

Om de steeds ingewikkelder wordende administratie goed te kunnen blijven uitvoeren besloten we de administratie te gaan uitbesteden. Dit is in 2018 ook uitgevoerd.

Samen met de huurdersorganisatie scherpten we de prestatieafspraken die we met de gemeente hebben aan.

In 2017 deden we de derde fase in de renovatie van de badkamers en toiletten in de houtskeletbouw. Daarbij vierden we de 100e woning met een nieuwe badkamer!

Meer lezen? Harmonisch Wonen publiceert haar jaarverslag 2017, zodat iedereen kan lezen over wat we hebben gedaan en hoe we er voor staan. Het is te vinden op harmonischwonen.nl/welkom/beleidsplan-en-jaarverslag.

Reacties zijn gesloten.