Harmonisch Wonen krijgt goede cijfers

We krijgen een 7,7 voor de het totaal van het geleverde werk wat je als woningcorporatie moet doen: huisvesten van doelgroepen, de kwaliteit van de wijk, de woningen, het beheer en groot onderhoud. Vier jaar geleden was dat een 6,8.
Eens in de vier jaar wordt Harmonisch Wonen gevisiteerd. Dat betekent dat een onafhankelijke commissie de hele stichting compleet doorlicht en spreek met allerlei belanghebbenden. Dat doe zij om een beeld te krijgen hoe goed Harmonisch Wonen presteert op een aantal vlakken.

De totaalcijfers zijn opgebouwd uit een aantal deelscores. De mooiste cijfers zijn: kwaliteit van de dienstverlening (een 9) en energie en duurzaamheid (ook een 9). In beide zaken behoren we tot de beste van Nederland. De kwaliteit van de wijk geven ze een 8. Dat komt natuurlijk niet alleen door ons, maar door de sterke sociale samenhang onder de bewoners en de goede samenwerking met SOWCI Lelystad. Dat geldt ook voor de woningtoewijzing, waarvoor we een ook een 8 krijgen.

Lees het hele artikel in het SidhadorpNieuws en het hele visitatierapport en de bestuurlijk reactie via Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.