Harmonisch Wonen blijft bij het Sidhadorp

Geen sociale huurwoningen in de eerste fase van de Vredeswijk

Harmonisch Wonen is voor 100% verbonden aan het Sidhadorp. We koesteren het Sidhadorp en voelen ons verantwoordelijk voor het behoud van de kwaliteiten van het Sidhadorp. Daarbij hoort het zoveel mogelijk verhuren aan TM-beoefenaren en Sidha’s. Dat is nodig voor de sfeer in het dorp en voor het draagvlak van de voorzieningen die er zijn, zoals koepel en TM-centrum.

We hebben een warm hart voor de Vredeswijk en een grote verhuisbeweging naar de Vredeswijk is mooi, maar zoals het er nu voor staat is dat niet goed voor het Sidhadorp. Daarom ziet Harmonisch Wonen af van de verhuur van woningen in de Vredeswijk. We gaan voor een Sidhadorp wat we volledig kunnen blijven verhuren aan TM-beoefenaren en Sidha’s. De wachtlijst voor het Sidhadorp is daar nu net lang genoeg voor. Om dat verder te verbeteren gaan we in de komende periode de marketing van het Sidhadorp versterken, samen met SOWCI-Lelystad, SHL, SHB en de huurdersorganisatie.

Verwacht wordt dat de Vredeswijk in 4 fasen van elk 15 tot 20 woningen zal worden gebouwd. Het bestuur van stichting Vredeswijk heeft naar aanleiding van het voorgaande besloten om in de eerste fase geen sociale huurwoningen te realiseren. Het heeft de voorkeur van het stichtingsbestuur om dit op termijn wel mogelijk te maken. Participatie van Harmonisch Wonen blijft daarvoor de voorkeur houden. Maar ook het betrekken van een andere woningcorporatie bij de ontwikkelingen kan in de toekomst een optie zijn.

Link: Vredeswijk Lelystad