Inschrijven

Bedankt voor uw belangstelling voor een woning bij Harmonisch Wonen.

Uw inschrijving gaat pas in als wij de volgende zaken van u hebben ontvangen:

1. Uw persoonsgegevens via een digitaal woondossier.

2. Het inschrijfgeld: €10, over te maken op bank NL62RABO 03376 77 085 onder vermelding van “inschrijfgeld” en uw naam.

Voeg de volgende zaken toe aan uw digitale dossier als u gaat reageren op vrijkomende woningen. We kunnen pas een woning aanbieden als we alle volgende zaken van u hebben ontvangen:

3. Uw “verklaring geregistreerd inkomen”. Deze kunt u downloaden vanaf www.belastingdienst.nl. U kunt ook bellen naar de belastingtelefoon 0800-0543 (gratis nummer) om de inkomensverklaring per post te ontvangen. Houdt dan uw Burgerservicenummer bij de hand.

4. Een verhuurdersverklaring van uw vorige verhuurder, indien van toepassing.

5. Legitimatie aan de balie met uw paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart. U kunt zich ook later legitimeren, uiterlijk voorafgaand aan het aanbieden van een huurovereenkomst.

6. Een “aanbeveling” van SOWCI-Lelystad. SOWCI-Lelystad stuurt deze naar Harmonisch Wonen toe na een kennismakingsgesprek met u. Dit is alleen nodig voor toekenning van bonuswachttijd.

Daarnaast vragen wij uw gegevens op bij “checksociaal” van GGN of een soortgelijke dienst, met betrekking tot uw betaalwaardigheid en identiteit.

Hieronder lichten we punten 1 en 6 verder toe.

Wij hopen u spoedig te mogen ontvangen als nieuwe bewoner van het Sidhadorp!

Inschrijven en het kiezen van de woning

Harmonisch Wonen werkt met een aanbodmodel: We sturen een e-mail als er een woning vrijkomt. U reageert op vrijkomende woningen. Daarna
bieden we u de woning aan als u bij de belangstellenden zit met de meeste wachttijd en aan de voorwaarden voldoet. Als u drie keer een woning weigert die u wordt aangeboden, dan vervalt uw inschrijvingsduur. Daarom is het belangrijk alleen te reageren op woningen die u echt wilt gaan huren.

U kunt ook passief inschrijven; dat betekent dat we u nog niet op de hoogte houden van vrijkomende woningen. U bouwt wel wachttijd op. Neemt u zelf contact op als u het wil omzetten naar een actieve inschrijving?

Voor de keuzes en de ligging verwijzen we naar de woningbrochures. Deze zijn in te zien bij Woningtypen.

Jammer genoeg bent u niet volledig vrij in de keuze van uw woning. Ook uw inkomen en samenstelling van uw huishouden speelt een rol. Zie daarvoor de woningaanbiedingsnormen hieronder.

De aanbeveling van SOWCI-Lelystad

Bent u beoefenaar van de TM-techniek? Dan is deze paragraaf op u van toepassing.

Het Sidhadorp is opgericht dóór en vóór mensen die de Transcendente Meditatietechniek beoefenen. Als u in het Sidhadorp wilt wonen vragen wij u zich ook te wenden tot de Stichting Onderwijs Wetenschap der Creatieve Intelligentie Lelystad (SOWCI-Lelystad). SOWCI-Lelystad is de organisatie die alles organiseert rondom het TM-programma en de meditatieruimten, het TM-centrum en de koepel. SOWCI-Lelystad bestaat uit vrijwilligers en bewoners van het Sidhadorp en wordt door Harmonisch Wonen beschouwd als bewonersorganisatie.

Voordat we met u een huurcontract sluiten vragen we een “aanbeveling” van SOWCI-Lelystad. SOWCI-Lelystad heeft met u een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken ze met u waarom u in het Sidhadorp wilt wonen en vraagt u naar uw ervaringen als u in een groep mediteert. Daarnaast doen zij een administratieve controle of u TM-beoefenaar/Sidha bent.

U kunt een afspraak met de kennismakingscommissie aanvragen via onze verhuurafdeling. U krijgt van ons dan een SOWCI-Lelystad inschrijfformulier. Neemt u dat -ingevuld- mee naar het gesprek met de kennismakingscommissie?

Na dit kennismakingsgesprek stuurt SOWCI-Lelystad al dan niet de “aanbeveling” naar Harmonisch Wonen. Met een aanbeveling bouwt u sneller wachttijd op.

Bepaling plaats op de wachtlijst

De wachttijd wordt bepaald door uw eigen omstandigheden. Als er een woning vrijkomt kijken we wie het langst is ingeschreven; die is in beginsel het eerst aan de beurt.
Bij uw inschrijfdatum tellen we nog tijd op voor persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als u urgent bent. Daarvoor krijgt u bonus “wachttijd”. We noemen wat er uit die rekensom komt de “teldatum”. Degene met de oudste teldatum komt het eerst in aanmerking voor de woning.

We gebruiken dit systeem ook om de woningen bij voorrang te verhuren aan Sidha’s en TM-mediterenden.

Bij de inschrijving ontvangt u bonuswachttijd voor:

 1. Niet passend wonen: 3 maanden
 2. Ver van je werk wonen: 3 maanden
 3. Mantelzorg: 6 maanden
 4. Sociale/medische urgentie: 3-24 maanden
 5. TM-beoefenaar: 6 maanden per persoon (max. 2 personen)
 6. Sidha: 12 maanden per persoon (max. 2 personen)

Tijdens de wachttijd voor een woning ontvangt u per inschrijving nog bonus wachttijd erbij:

 • TM beoefenaar: 1 maand bonus per maand wachten
 • Sidha: 2 maanden bonus per maand wachten

Toelichting bij de bonuswachttijd:

Passendheid van de woning die u verlaat:

 • Een woning is te klein als er minder kamers (inclusief de woonkamer) zijn dan het aantal personen in het huishouden.
 • Een woning is niet passend als er geen huurtoeslag op mogelijk is en u anderszins in aanmerking zou kunnen komen voor huurtoeslag.
 • Een woning is ingedeeld in een andere leeftijdscategorie dan waar u zelf in valt (informeert u bij uw verhuurder).
 • Een woning is niet passend als u volgens de WMO in aanmerking komt voor een traplift en een gelijkvloerse woning een oplossing biedt.
 • U woont niet passend als u inwonend bent en zelfstandig wilt gaan wonen

Woon/werkafstand

Hier worden alleen punten voor toegekend als de verhuizing naar Lelystad deze afstand verkleint tot onder de 75 km.

Mantelzorg

U verhuist om mantelzorg te kunnen ontvangen of verlenen aan eerste- of tweedegraads familie. De zorgbehoefte moet worden aangetoond met bewijsstukken.

Urgentie

U dient de omstandigheden op een aparte brief toe te lichten. Voor meer informatie en de procedure kunt u het urgentiereglement en werkwijze downloaden (pdf). . Onze urgentiecommisie kan om aanvullende informatie of verklaringen vragen. Het aantal toe te kennen maanden wordt door de commissie bepaald. Deze extra telmaanden komen te vervallen als u een aangeboden woning weigert.

TM-beoefenaar en Sidha

U krijgt de betreffende bonuswachttijd alleen als wij uw aanbeveling(en)
van SOWCI-Lelystad hebben ontvangen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het aantal toegekende telmaanden en tegen de wijze waarop uw belangen bij de verhuur van een woning worden behartigd. Formuleert u uw bezwaar kort en bondig in een brief en richt deze aan de medewerker verhuur. Zie ook klachten en geschillen.

Hoe lang is de wachttijd?

De wachttijd gaat in als de inschrijving compleet is. De wachttijd (indicatie 2017 en 2018 voor mensen met een SOWCI-Lelystad aanbeveling) verschilt heel sterk, en dat geldt voor alle woningtypen:

 • Jongerenwoningen: 1 maand tot 2 jaar
 • Kleine gezinswoningen: 1 tot 3 jaar
 • Grote gezinswoningen: 1 tot 2 jaar
 • Seniorenwoningen: 3 maanden tot 5 jaar

Welke woning kan ik huren?

Versie en prijspeil 2019

Algemeen

U kunt u op alle woningen reageren, ongeacht uw inkomen. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Die staan hieronder opgesomd.

Heeft u aantoonbaar huurtoeslag nodig? Dan verlagen we zo nodig de huur tot de aftoppingsgrens. Voor één en twee persoonshuishoudens is dat €607,-, voor meerpersoonshuishoudens is dat €651,-.

Uitzonderingen:

Hoog inkomen?

Is uw huishoudinkomen boven de 38.035,-? Dan mogen we slechts beperkt verhuren. U kunt wel reageren, maar het kan zijn dat we onze jaarlimiet al hebben bereikt.

AOW leeftijd bereikt?

Dan kunt u ook een seniorenwoning huren.
Voor seniorenwoningen moet u de AOW leeftijd hebben bereikt.

Jonger dan 23 jaar?

Bent u jonger dan 23 jaar en is uw inkomen lager dan €22.700,-? Dan kunt u alleen op jongerenwoningen reageren. Dat geldt ook als u met twee personen bent, maar dan is het maximum inkomen €30.825,-.
Is uw inkomen hoger of heeft u kinderen dan kunt u ook op andere woningen reageren.

Drie of meer personen?

Dan verhuren we u geen twee-kamerwoning.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws uit het Sidhadorp? Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en lees het Sidhadorpnieuws online. In het SidhadorpNieuws publiceren we maandelijks de verhuurde woningen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Harmonisch Wonen:
www.harmonischwonen.nl/contact/aanmelden.

Aanmelden voor alleen het SidhadorpNieuws: www.harmonischwonen.nl/sidhadorpnieuws

Inschrijven als woningzoekende

U kunt zich inschrijven door het inschrijfgeld over te maken en een “digitaal woondossier” te sturen naar Harmonisch Wonen.

Continuering van uw inschrijving kost € 10 per kalenderjaar, over te maken op bank NL62RABO 03376 77 085 onder vermelding van “continuering inschrijfgeld” en uw naam.

Heeft u vragen, dan kunt u ons mailen, bellen of langskomen.