Actueel aanbod

De volgende sociale huurwoningen komen vrij:


Op dit moment zijn er geen woningen beschikbaar.


Algemene informatie rond huurprijzen

Harmonisch Wonen vraagt geen borg.

* Bij aangetoond recht op huurtoeslag is er korting mogelijk op de huur voor een sociale huurwoning, indien van toepassing:

Huishouden van 1 of 2 personen met recht op huurtoeslag: rekenhuur maximaal € 607
Huishouden van 2 personen of meer met recht op huurtoeslag: rekenhuur maximaal € 651

Reageren

U kunt reageren door een reactie te geven op de e-mail van Harmonisch Wonen over de vrijkomende woning. Deze e-mail sturen we alleen naar de actieve woningzoekenden.

Informatie aanbiedproces

De woningzoekenden met de meeste wachttijd, van degenen die reageren op deze woning, krijgen daarna per e-mail een woningaanbieding en uitnodiging voor bezichtiging.
De bezichtiging is alleen op basis van uitnodiging.

Voorafgaand aan een bezichtiging hebben we de volgende stukken van u nodig, mochten we deze nog niet van u hebben ontvangen:

1. Het inschrijfgeld over het lopende jaar (10 euro, over te maken op bank NL62RABO 0337677085 onder vermelding van “inschrijfgeld” en uw naam en telefoonnummer.
2. Uw meest recente “verklaring geregistreerd inkomen”. Deze kunt u downloaden vanaf www.belastingdienst.nl. U kunt ook bellen naar de belastingtelefoon 0800-0543 (gratis nummer) om de inkomensverklaring per post te ontvangen. Houdt dan uw Burgerservicenummer bij de hand.
3. Een verhuurdersverklaring van uw vorige verhuurder, indien van toepassing.
4. Legitimatie aan de balie met uw paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart.
5. Een “aanbeveling“ van SOWCI-Lelystad. SOWCI-Lelystad stuurt deze naar ons toe na een kennismakingsgesprek met u. Dit is alleen nodig voor toekenning van bonuswachttijd; zie de toelichting bij het inschrijven.

Bij de informatie over het inschrijven staan ook de inkomenseisen voor een sociale huurwoning.

U kunt uw woonlasten berekenen via bijvoorbeeld de huurwijzer van het Nibud

Informatie over de voorwaarden en werkwijze

Informatie over inschrijven

Voor vragen kunt u contact opnemen met Harmonisch Wonen.