Zonnepanelen

Zonnig Huren 2014

In 2014 start Harmonisch Wonen met het project Zonnig Huren in het Sidhadorp.

Huurders en kopers krijgen de mogelijkheid zonnepanelen te laten plaatsen op het dak. Huurders betalen een huurverhoging, woningeigenaren kopen het pakket rechtstreeks van de installateur, maar wel met de voordelen van collectieve inkoop.
Standaard werken we met sets van 6, 9 of 12 panelen, afhankelijk van wat er op het dak past.

Heeft u geen aanbiedingsbrief ontvangen, maar denkt u dat uw woning wel geschikt is voor zonnepanelen, neemt u dan contact met ons op. Dan zoeken we dat samen uit.

Hieronder veelgestelde vragen:

Zonnepanelen op uw woning

Veelgestelde vragen

Inhoud

1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?
1.1 Waarom biedt Harmonisch Wonenzonnepanelen aan?
1.2 Wat is zonne-energie?
1.3 Hoe ontstaat stroom in een zonnepaneel?
1.4 Wat zijn voordelen van zonne-energie?
1.5 Is er in Nederland wel genoeg zon voor zonne-energie?
1.6 Hoeveel energie levert een zonne-energie-systeem?
1.7 Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector?
1.8 Wat is het verschil tussen PV-panelen en zonnepanelen?
1.9 Overzicht termen gehanteerde termen bij PV/Zonnepanelen
2 Zonnepanelen op uw woning?
2.1 Waaruit bestaat een compleet PV-systeem of zonnestroomsysteem?
2.2 Passen de panelen op mijn dak?
2.3 Vangt mijn dak voldoende zon?
2.4 Wat gebeurt er als er schaduw op mijn paneel valt? (boom, schoorsteen)
2.5 Hoe groot zijn de panelen?
2.6 Hoe worden de panelen op het dak vastgemaakt?
2.7 Welke kleur hebben de panelen?
2.8 Waar komt de omvormer te hangen?
2.9 Hoe wordt de bekabeling vastgemaakt?
2.10 Is mijn meter geschikt?
2.11 Heb ik een nieuwe groep nodig?
3 Hoeveel brengen de zonnepanelen op?
3.1 Hoeveel panelen heb ik nodig?
3.2 Hoe werken zonnepanelen en het ‘terug leveren’?
3.3 Hoeveel stroom wekken de zonnepanelen op?
3.4 Loopt de opbrengst terug na een aantal jaar?
3.5 Wat bespaar ik?
3.6 Hoe zit het met de verhouding dag/nacht tarief?
3.7 Kan mijn voorschotbedrag direct omlaag?
3.8 Wat kost het? / Hoeveel investeer ik?
3.9 Waarom kan Harmonisch Wonen de zonnepanelen voordelig aanbieden?
3.10 Heb ik de garantie dat ik meer bespaar, dan aan vergoeding betaal?
3.11 Is de (verwachte) jaarproductie groter/kleiner dan uw jaarverbruik?
4 Verloop aanvraag en installatie
4.1 Moeten mijn buren ook meedoen?
4.2 Wat gebeurt er nadat ik akkoord heb gegeven?
4.3 Hoe lang is de installateur bezig?
4.4 Heb ik veel rommel van het installeren van zonnepanelen?
4.5 Hoe lang duurt het voordat de zonnepanelen geïnstalleerd worden?
4.6 Krijg ik uitleg over de werking van de slimme meter?
4.7 Wie bel ik bij een storing?
5 Beheer en levensduur van de zonnepanelen
5.1 Hoe weet ik dat mijn zonnepanelen zo goed mogelijk werken?
5.2 Hoe lang gaat de installatie mee en moeten onderdelen vervangen worden?
5.3 Moet mijn omvormer na verloop van tijd vervangen worden?
5.4 Moet ik schoonmaken of ander onderhoud plegen?
5.5 Moet ik de panelen verzekeren?
6 Risico’s
6.1 Gaat mijn dak lekken?
6.2 Kunnen er onderdelen in brand vliegen? En kan de brandweer de panelen goed blussen?
6.3 Zijn zonnepanelen veilig?
6.4 Produceren zonnepanelen of de omvormers straling?
6.5 De slimme meter
6.6 Maken de omvormers geluid?
7 Nu instappen of nog wachten
7.1 Ik ga (over een paar jaar) verhuizen
7.2 Als ik nu zonnepanelen bestel, worden die dan vervangen als er over aan aantal jaren betere op de markt zijn?
8 Zonnepanelen en het milieu
8.1 Isoleren en zuinig stoken is toch veel beter?
8.2 Hoeveel kost het maken van een zonnepaneel aan energie?
8.3 Hoeveel milieuvervuilende grondstoffen worden verbruikt bij productie van zonnepanelen?
8.4 Helpen zonnepanelen echt bij verduurzaming? Ze geven alleen stroom overdag!
8.5 Waarom komen die panelen uit China en Japan? Dat is toch ook niet energiebewust?

1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?

1.1 Waarom biedt Harmonisch Wonenzonnepanelen aan?

Harmonisch Wonen heeft duurzaamheid  hoog in het vaandel staan. Bij veel van onze woningen passen wij tijdens het groot onderhoud energiemaatregelen toe, waardoor onze woningen energiezuiniger worden. Dat is goed voor het milieu maar ook voor onze huurders. De woningen worden comfortabeler, terwijl de energierekening omlaag gaat.  Met zonnepanelen gaan we nog een stapje verder; de energie die hiermee wordt opgewekt is afkomstig van de zon. Deze energiebron raakt niet op, is schoon en gratis. Door het daglicht dat op een zonnepaneel schijnt, wordt er elektriciteit opgewekt. Met zonnepanelen op uw dak kunt u op een milieuvriendelijke en voordeligere manier uw eigen stroom opwekken. Dat is goed voor het milieu en uw eigen portemonnee.

1.2 Wat is zonne-energie?

Zonne-energie ontstaat door kernfusie op de zon en bereikt de aarde als licht. De totale hoeveelheid zonne-energie die op aarde valt is 9.000 keer groter dan de totale energiebehoefte van alle mensen op aarde.

We gebruiken zonne-energie voor:

•het verwarmen van water, dit worden thermische zonnecollectoren of zonneboilers genoemd.

•het opwekken van elektriciteit, dit worden PV (photo voltaic) panelen, zonnestroomsystemen of zonnepanelen genoemd.

Harmonisch Wonen plaatst zonnepanelen op woningen die hiervoor geschikt zijn.

1.3 Hoe ontstaat stroom in een zonnepaneel?

Zonnecellen in zonnepanelen worden gemaakt van zogenaamde halfgeleidermaterialen. Onder inwerking van licht worden negatief geladen elektronen vrijgemaakt om te bewegen. Deze elektronen laten eveneens beweeglijke, positief geladen gaten achter. Een zonnecel scheidt de positieve en negatieve deeltjes van elkaar zodat er een spanningsverschil ontstaat tussen de voor – en achterkant van de zonnecel. Wanneer de voor- en achterzijde met elkaar verbonden worden, gaat een elektrische stroom lopen en levert de cel elektriciteit.

1.4 Wat zijn voordelen van zonne-energie?

• Uw elektriciteitsrekening gaat omlaag.

• U bent voor de komende 25-30 jaar minder kwetsbaar voor verhogingen

   van de energieprijs.

• U levert een bijdrage aan het verminderen van de CO2 uitstoot.

1.5 Is er in Nederland wel genoeg zon voor zonne-energie?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de verdeling van zonne-energie over de aarde heel gelijkmatig. Het verschil in jaarlijkse beschikbare zonne-energie tussen de Sahara en het noorden van Scandinavië is niet meer dan een factor drie. In Nederland schijnt de zon circa 1500 uur per jaar, dat is ongeveer 1000 kWh/m2 per jaar aan zonlicht. Bovendien werken zonnepanelen niet alleen op fel zonlicht maar ook op gewoon daglicht. Wel minder, maar het tikt ook aan. Bij een slechte zomer is er ook nog geen man overboord, het voor- en najaar leveren soms ook verrassend veel zonnestroom. En over een periode van tientallen jaren zijn deze afwijkingen te verwaarlozen. Als de zon niet schijnt verbruikt u net als voorheen ‘gewone’ energie via uw energiebedrijf. U komt dus niet zonder stroom te zitten.

1.6 Hoeveel energie levert een zonne-energie-systeem?

Het vermogen van een zonne-energiesysteem wordt uitgedrukt in Watt piek (Wp). Dit is het maximale vermogen dat een zonnepaneel kan leveren. In Nederland is een goede vuistregel dat een zonnestroomsysteem ongeveer 0,75 tot 0,85 kWh elektriciteit oplevert per Watt piek per jaar.

1.7 Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector?

Een zonnepaneel zet zon om in stroom en een zonnecollector zet zon om in warmte, mestal ten behoeve van warm water..

1.8 Wat is het verschil tussen PV-panelen en zonnepanelen?

Met PV – panelen of Zonnepanelen wordt hetzelfde bedoeld, er is dus geen verschil.  PV staat voor Photo Voltaïsch en dat is het proces waarbij zonlicht door zonnecellen wordt omgezet in gelijkstroom.

1.9 Overzicht termen gehanteerde termen bij PV/Zonnepanelen

Zonnecel:              Onderdeel van een zonnepaneel die onder invloed van licht direct elektriciteit levert.

Zonnepaneel:      Een aantal in serie geschakelde zonnecellen, in een frame, van 1,5 * 1 meter.

PV-systeem of zonnestroomsysteem:            Een aantal zonnepanelen, compleet met overige systeemonderdelen zoals de bevestigingsconstructie, de bekabeling en de omvormer

PV:                         Photo Voltaic oftewel zonnestroom

Omvormer (of inverter):                   Apparaat dat de gelijkstroom (DC) van zonnepanelen omzet in wisselspanning (AC) te gebruiken voor het elektriciteitsnet of apparaten. De omvormer registreert ook de opbrengst.

DC-bekabeling:                     DC staat voor Direct Current of gelijkstroom. Dit is de elektriciteitskabel die de gelijkstroom van de panelen naar de omvormer leidt.

AC-bekabeling:                     AC staat voor Accident Current of wisselstroom. Dit is de elektriciteitskabel die van de omvormer naar de meterkast leidt.

kWh:      KiloWattuur – de eenheid voor elektriciteit

Wp:        Wattpiek = vermogen van een zonne-energiesysteem. Het aantal Wp, vermenigvuldigt met het aantal zon-uren, bepaalt het aantal kWh dat de panelen opbrengen.

2 Zonnepanelen op uw woning?

 

2.1 Waaruit bestaat een compleet PV-systeem of zonnestroomsysteem?

Een zonnestroomsysteem bestaat uit één of meer zonnepanelen op het dak van een woning, een omvormer, bekabeling (van de zonnepanelen naar de omvormer en van de omvormer naar de elektriciteitsmeter) en een vrije groep in de meterkast voor de aansluiting van de zonnepanelen, voor de verbinding en teruglevering naar het elektriciteitsnet.

2.2 Passen de panelen op mijn dak?             

Met een dakruimte van ongeveer drie bij vier meter kunnen al zo’n 8-9 panelen worden geplaatst, waarmee ongeveer de helft van uw jaarlijks stroomverbruik gedekt wordt. Zonnepanelen passen in principe op elk plat en schuin dak. Voor de meeste soorten daken is er wel een makkelijke oplossing voor het bevestigen van de zonnepanelen, zelfs voor golfplaten en asfalt daken. Voor gevels zijn er beugels waarmee panelen onder een hoek aan de muur kunnen worden bevestigd.

2.3 Vangt mijn dak voldoende zon?

De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van de mate waarin het op de zon gericht is en de hellingshoek. De onderstaande figuur geeft afhankelijk van de hoek en de oriëntatie aan met welke factor de opbrengst afneemt: bij een oriëntatie van zuid bij een hellingshoek van 35% is de opbrengst 100%. Bij een oriëntatie west-zuid-west (WZW) en dezelfde hoek is de opbrengst nog 90%.  Woningen met een hellingshoek van 40 % en oriëntatie west, hebben een opbrengst van 80 %.

Liggen de panelen op het zuidoosten of zuidwesten gericht of op een schuin dak met een hellingshoek van 20 tot 60 graden, dan is de opbrengst lager (ca. 10%), maar nog steeds erg de moeite waard.

Bij een dak dat georiënteerd is op het westen of oosten zal het voordeel kleiner zijn.

2.4 Wat gebeurt er als er schaduw op mijn paneel valt? (boom, schoorsteen)

Zonnepanelen zijn in serie geschakeld net als bijvoorbeeld een kerstboomverlichting. Als één lampje kapot is dan doet de hele string het niet. Zo werkt het ook met zonnepanelen. Als

één van de zonnepanelen minder oplevert doordat deze in de schaduw ligt, beïnvloedt dat de

prestaties van het hele systeem. Daarom is het belangrijk om een systeem op maat te maken

voor de woning.  Ook is van belang om goed in te schatten welke schaduwvorming er nu is, en hoe dit beeld in de toekomst is (nieuwe flat, groeiende bomen van uzelf of de buurman).

2.5 Hoe groot zijn de panelen?

Dat verschilt per paneel. Veel panelen zijn 1m bij 1,65 m, andere panelen zijn iets kleiner. Deze leveren dan ook minder stroom.

2.6 Hoe worden de panelen op het dak vastgemaakt?

De montage gebeurt bovenop de bestaande dakbedekking, zowel bij een plat dak als een schuin pannendak. Bij een plat dak gebruikt de installateur steunen, bij een pannendak wordt een rails door middel van haken aan de dakpannen bevestigd. Daar zitten de zonnepanelen aan vast. Wel zal er één kleine dakdoorvoer gemaakt worden om de stroomkabel naar binnen te brengen. Die maken ze uiteraard goed waterdicht. Er hoeven geen nieuwe pannen op het dak geplaatst te worden.

2.7 Welke kleur hebben de panelen?

Dit hangt van het type panelen af. Mono panelen zijn zwart/antraciet qua cellen, polypanelen zijn blauwig qua cellen.  Harmonisch Wonen heeft gekozen voor blauwe panelen, omdat deze het meeste rendement hebben.

2.8 Waar komt de omvormer te hangen?

De omvormer wordt zo dicht mogelijk bij de panelen geplaatst. Echter dient de omvormer droog en koel te hangen en dus niet op het dak. De meest geschikte plek is vaak de zolder. De omvormer is maximaal 45x35x15 cm.

2.9 Hoe wordt de bekabeling vastgemaakt?

De bekabeling van de zonnepanelen wordt bevestigd aan de muren en verbonden met de elektriciteitsmeter.

2.10 Is mijn meter geschikt?

De meeste meters zijn geschikt om teruglevering te registeren. De oude meters, gaan terugdraaien als er meer stroom wordt opgewekt dan verbruikt. De installateur controleert bij inspectie of u een nieuwe meter nodig heeft. Hiervoor worden geen extra kosten gerekend.

2.11 Heb ik een nieuwe groep nodig?

De wet schrijft voor dat je bij een installatie van 6 panelen de zonnepanelen op een lege groep moeten worden aangesloten. In de meeste huurwoningen moet deze groep extra aangemaakt worden. In geval u een heel oude groepenkast heeft, moet mogelijk de hele groepenkast vervangen worden. De installateur beoordeelt dit bij het inspectie-bezoek. Voor het plaatsen van een extra groep, betaalt u geen kosten.

3 Hoeveel brengen de zonnepanelen op?

3.1 Hoeveel panelen heb ik nodig?

Dat hangt af van de energiebesparing die u wilt bereiken, de vergoeding die u wilt betalen en de mogelijkheden op uw dak. Zie hiervoor ook de vraag: wat kost het en wat levert het op?

3.2 Hoe werken zonnepanelen en het ‘terug leveren’?

• Zonnepanelen zetten (zon)licht om in stroom. Ze beginnen stroom te produceren zodra het licht   wordt. Dus ook op bewolkte dagen. Op zonnige dagen wekken ze wel meer stroom op.

• De zonnestroom gebruikt u direct in uw eigen woning. Produceren de zonnepanelen meer stroom dan u op dat moment nodig heeft, dan wordt het overschot aan het elektriciteitsnet geleverd. Heeft u een elektriciteitsmeter met draaischijf, dan ziet u de meter zelfs terugdraaien. De stroom die u in het donker (’s avonds en ’s nachts) verbruikt, neemt u gewoon weer van het net af. Het net fungeert dus als een soort accu.

• Het energiebedrijf verrekent de terug geleverde stroom met je energierekening (incl. BTW en energiebelasting) . U krijgt dus voor uw eigen stroom dezelfde prijs als voor de stroom die u afneemt.

3.3 Hoeveel stroom wekken de zonnepanelen op?

Dit hangt af van het aantal zonnepanelen. In Nederland rekent men met een energieopbrengst van 880-950 kilowattuur/kilowattpiek . Kilowattpiek geeft het vermogen van de installatie aan. Om een vermogen van 1 kilowattpiek te halen is ongeveer 5-10 m2 aan zonnepanelen nodig (3-8 panelen). De energieopbrengst is afhankelijk van de hoeveelheid zon (het weer), de ligging van de woning (aan de kust is het over het algemeen zonniger dan in het binnenland), de plek van de zonnepanelen (panelen op het zuiden leveren het meeste stroom op) en de hellingshoek van het dak (ideale hellingshoek is 30-40 graden). Deze stroom hoeft u dus niet in te kopen bij het energiebedrijf. Met een tarief op dit moment van ca. 24 eurocent per kWh, scheelt u dat per set zonnepanelen ongeveer ca. € 30,- tot € 40,- per maand aan energiekosten.

3.4 Loopt de opbrengst terug na een aantal jaar?

Gemiddeld lopen de prestaties van de panelen minder dan 1 procent per jaar achteruit.

3.5 Wat bespaar ik?

Zie de tabel hieronder voor de energie opbrengst bij het aantal panelen.

Aantal panelen                                                       6                             9                             12

Opbrengst (circa)                                     1.278 kwh             1.928 kwh             2.586 kwh

Besparing op uw energierekening*                 € 290,-                   € 435,-                   € 580,-

Eigen bijdrage per jaar                                 € 240,-                   € 360,-                   € 480,-

Voordeel per jaar                                         € 50,-                     € 75,-                   € 100,-

( * De berekende energiebesparing is een rekenvoorbeeld ( aantal kwh X de gemiddelde energieprijs         € 0,23 )en is géén garantie voor de werkelijke besparing. De werkelijke besparing hangt af van meerdere factoren zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden en de oriëntatie van de panelen op de zon. In uw aanbieding is rekeing gehouden met de orientatie van uw dak).

3.6 Hoe zit het met de verhouding dag/nacht tarief?

De stroom die overdag teruggeleverd wordt aan het net wordt verrekend met de stroom die u hebt afgenomen van uw energieleverancier voor het hoge tarief. Levert u in de piek-uren meer terug dan u verbruikt in deze uren, dan verrekent het energiebedrijf het vervolgens met de stroom die in de dal-uren is afgenomen voor het lagere tarief. Het is dan ook vaak voordelig om met zonnepanelen een dubbeltarief contract aan te gaan bij uw energieleverancier. Uw energieleverancier kan u hier meer over vertellen. Neem ook met uw energieleverancier contact op over de voorwaarden.

3.7 Kan mijn voorschotbedrag direct omlaag?

Op dit moment betaalt u een voorschot per maand aan uw energieleverancier. Dit voorschotbedrag gaat niet automatisch omlaag. U moet zelf aan uw energiebedrijf doorgeven dat u zonnepanelen op uw dak heeft gekregen.

Als de zonnepanelen zijn geïnstalleerd moet u, afhankelijk van uw energieleverancier melden dat u zonnepanelen heeft neergelegd.

Energieleverancier

Hoe aan te melden voor terugleveren?

Website/

telefoonnummer

Benodigde gegevens

Nuon

Telefonisch

0900 0808

(€ 0,10 per minuut)

Omvang installatie, klantnummer

Eneco

U hoeft zich niet apart te melden bij Eneco

Essent

Telefonisch, email

Alleen indien Liander uw netbeheerder is, dan ontvangt u van Liander een aparte EAN-code voor de teruglevering

0900 1550

EAN-code, klantnummer

Greenchoice

Per email

vragen@greenchoice.nl

Klantnummer, type elektriciteitsmeter, installatiedatum van de zonnepanelen en het vermogen (in Wattpiek) of het aantal panelen van de installatie

Nederlandse Energie Maatschappij

Onbekend

Oxxio

U hoeft zich niet apart aaan te melden bij Oxxio

Woonenergie

Telefonisch

0800 – 1466 (gratis)

Klantnummer

3.8 Wat kost het? / Hoeveel investeer ik?

Harmonisch Wonen heeft huurders waarvan bekend is dat het dak van hun woning geschikt is voor zonnepanelen, een aanbiedingsbrief gestuurd met een rekenmodel. Heeft u geen brief ontvangen, dan is op dit moment niet bekend of het dak van uw woning geschikt is voor zonnepanelen en zo ja, hoeveel panelen er op uw woning geplaatst kunnen worden. Heeft u toch interesse in zonnepanelen, neem dan contact met onze kantoor op telefoonnummer 218077 of stuur een mail met daarin uw vraag naar info@harmonischwonen.nl.

3.9 Waarom kan Harmonisch Wonen de zonnepanelen voordelig aanbieden?

Harmonisch Wonen heeft samen met negen andere woningcorporaties in Overijssel gezamenlijk zonnepanelen ingekocht. Door het grote aantal, konden wij een gunstige inkoopprijs bedingen en goede voorwaarden afspreken rond onderhoud.

3.10 Heb ik de garantie dat ik meer bespaar, dan aan vergoeding betaal?

Harmonisch Wonen biedt de zonnepanelen aan tegen een lagere prijs dan wat u gaat besparen.

Harmonisch Wonen is verantwoordelijk voor het beheer van het systeem. Voor het monitoren van het energieverbruik en het onderhoud van de zonnepanelen, gelden dan ook de volgende afspraken:

• Harmonisch Wonen informeert u bij de plaatsing van de zonnepanelen over de energieopbrengsten die u kunt verwachten. Ook krijgt u informatie over hoe de energie-opwekking bijgehouden kan worden via de omvormer.

• U geeft aan Harmonisch Wonen door wanneer de energieopbrengsten te laag lijken. Harmonisch Wonen heeft dan de gelegenheid om mogelijke oorzaken te onderzoeken

• Als de zonnepanelen niet goed functioneren , vergoedt Harmonisch Wonen u de betaalde vergoeding. De vergoeding vindt plaats vanaf het moment, tien werkdagen nadat Harmonisch Wonen de melding van disfunctioneren van de zonnepanelen heeft ontvangen.

• Harmonisch Wonen streeft naar een systeem waarbij de energiegegevens via uw internetaansluiting verstuurd worden aan Harmonisch Wonen, ten behoeve van monitoring op afstand.

• Hoeveel energie u verbruikt staat los van de werking van de zonnepanelen, maar wordt bepaald door uw eigen energiegedrag. De rekenvoorbeelden gaan uit van een gemiddeld energieverbruik onder gelijke omstandigheden.

• Harmonisch Wonen behoudt zich het recht voor de zonnepanelen op enig moment onder te brengen in een dochterbedrijf dan wel te verkopen aan een derde, waarbij alle rechten en verplichtingen in verband met het gebruik van de zonnepanelen op uw dak door ons worden overgedragen aan deze derde. U stemt hiermee op voorhand in. Mocht dit daadwerkelijk gebeuren, dan krijgt u bericht aan wie de zonnepanelen worden overgedragen en per wanneer de rechten en verplichtingen met betrekking tot de zonnepanelen door ons worden overgedragen.

3.11 Is de (verwachte) jaarproductie groter/kleiner dan uw jaarverbruik?

Bijna alle huishoudens die zelf energie opwekken produceren minder dan ze verbruiken. Produceert u echter meer dan dat u verbruikt, dan krijgt u in beginsel minder terug voor het overschot. Dat is dus pas zo als u op uw jaarafrekening een negatief verbruik hebt staan. Uw leverancier is u dan verplicht het basistarief+btw, dus zonder energiebelasting uit te betalen. Dat is ca 9 cent per kWh.

Voor zover wij weten wijkt alleen leverancier Greenchoice hier van af. Bij hen krijgt u voor de eerste 1000kWh die u aan het eind van het jaar netto heeft teruggeleverd hetzelfde als u voor de elektra zou hebben betaald: Van de website van Greenchoice (http://www.greenchoice.nl/thuis/zelf-opwekken/met-zon/terugleververgoeding):

“U produceert meer dan dat u verbruikt. Per saldo betaalt u dus niet meer voor de geleverde energie en bespaart daarmee de stroomprijs inclusief energiebelasting en BTW. Omdat er geen netto energiebelasting uitgekeerd mag worden krijgt u voor het gedeelte dat u netto teruglevert uitsluitend de kale stroomprijs + BTW vergoed.

Uitzondering netto terugleveren
Sommige klanten leveren jaarlijks ongeveer evenveel stroom terug als dat ze verbruiken. Uiteraard fluctueert de productie jaarlijks: in het ene jaar zijn er meer zonne-uren dan in het andere. Greenchoice hanteert een unieke margeregel om te voorkomen dat deze klanten in de jaren dat ze netto verbruiken wel energiebelasting (REB) betalen, maar deze belasting in de jaren van netto teruglevering niet terugkrijgen.

De margeregel houdt in dat klanten maximaal 1000 kWh per jaar per nota netto meer mogen terugleveren dan ze verbruiken en daarvoor toch een vergoeding krijgen inclusief energiebelasting (REB). Deze margeregel geldt alleen voor klanten met een digitale meter.

Greenchoice kan dit beleid eenzijdig wijzigen. Waar u altijd recht op blijft houden staat beschreven in de energiewet, artikel 31 lid c.”

4 Verloop aanvraag en installatie

4.1 Moeten mijn buren ook meedoen?

Nee, zonnepanelen kunnen op ieder geschikt dak afzonderlijk geplaatst worden. Het ziet er natuurlijk wel mooier uit als de buren ook meedoen, maar het is niet noodzakelijk.

4.2 Wat gebeurt er nadat ik akkoord heb gegeven?

Nadat u Harmonisch Wonen heeft laten weten dat u gebruik wilt maken van de aanbieding, komt een installateur bij u langs. Deze inventariseert het bekabelingstracé, de plek van de omvormer, de aansluiting op de groepenkast. De installateur zal u aangeven als er onverwachtse problemen zijn. Deze inspectie duurt ongeveer een half uur.

4.3 Hoe lang is de installateur bezig?

De installateur heeft aan 1 werkdag ruim voldoende om het hele systeem te installeren, ongeacht de omvang van het systeem.

4.4 Heb ik veel rommel van het installeren van zonnepanelen?

Nee, de werkzaamheden vinden voornamelijk buiten uw woning plaats, op het dak. Alleen voor het plaatsen van de omvormer en de aansluiting op de meterkast moet de installateur binnen werken. De kabel die de stroom van de zonnepanelen naar de omvormer leidt, wordt door het dak gevoerd. De omvormer en verbruiksmeter worden zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst, liefst op zolder.

4.5 Hoe lang duurt het voordat de zonnepanelen geïnstalleerd worden?

Afhankelijk van het aantal aanvragen die binnenkomen bij Harmonisch Wonen, kunnen de doorlooptijden wisselen. Na het inspectiebezoek van de installateur, krijgt u een planning van de werkzaamheden.

4.6 Krijg ik uitleg over de werking van de slimme meter?

Natuurlijk geeft de installateur u uitleg over de werking van de bij u geïnstalleerde apparatuur. De installateur legt een en ander uit en laat ook informatiemateriaal bij u achter. Mocht u later toch nog vragen hebben over de werking van de slimme meter, kunt u contact opnemen met uw energieleverancier

4.7 Wie bel ik bij een storing?

Bij storing neemt u contact op met de installateur op telefoonnummer: (volgt nog)

5 Beheer en levensduur van de zonnepanelen

 

5.1 Hoe weet ik dat mijn zonnepanelen zo goed mogelijk werken?

Op de omvormer zit een display waarop u de prestaties van de omvormer kunt aflezen. U ziet onder andere hoeveel de panelen vandaag hebben opgebracht, en hoeveel de panelen hebben opgebracht sinds het moment van plaatsing. Door periodiek de stand te controleren, kunt u de opbrengst in kaart brengen. Twijfelt u over de opbrengsten? Dan kunt u dat aan ons melden. Wij zullen er dan voor zorgen dat er iemand bij u langs komt om de werking van de zonnepanelen te controleren.

5.2 Hoe lang gaat de installatie mee en moeten onderdelen vervangen worden?

Gemiddeld gaan zonnepanelen 25 jaar mee en is er nauwelijks tussentijds onderhoud nodig. De kwaliteit van de zonnecellen in de panelen neemt nog steeds toe en daarmee uiteraard ook de levensduur. In de omvormer zit wel meer elektronica, zoals bij uw tv. De omvormer gaat gemiddeld 10 tot 15 jaar mee. Harmonisch Wonenzorgt er na melding voor dat kapotte omvormers worden vervangen of gerepareerd.

5.3 Moet mijn omvormer na verloop van tijd vervangen worden?

De omvormer wordt vervangen als deze stuk is.

 

5.4 Moet ik schoonmaken of ander onderhoud plegen?

Zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee en hebben nauwelijks tussentijds onderhoud nodig. Voor een goede werking moeten de panelen schoon zijn. Schuin geplaatste panelen spoelen vanzelf schoon, bij een regenbui. Vogelpoepvlekken kunt u eventueel voorzichtig weghalen. Een jaarlijkse reiniging is alleen nodig als de panelen staan opgesteld nabij een spoor, drukke snelwegen of onder de rook van zware industrie liggen. Dit onderhoud wordt door Harmonisch Wonen geregeld.

5.5 Moet ik de panelen verzekeren?

Nee, Harmonisch Wonen heeft de panelen meegenomen in de opstalverzekering van de hele woning.

6 Risico’s

 

6.1 Gaat mijn dak lekken?

De zonnepanelen worden op het dak bevestigd. Hierbij verandert er niets aan de dakbedekking. Voor de bekabeling wordt slechts een kleine opening in het dak gemaakt. Uiteraard wordt deze dakdoorvoer wind- en waterdicht afgesloten en gaat uw dak niet lekken.

6.2 Kunnen er onderdelen in brand vliegen? En kan de brandweer de panelen goed blussen?

De omvormer is een elektrisch apparaat en kan in principe net als andere elektrische

apparatuur in brand vliegen, al is de kans zeer klein. Brandweerlieden worden getraind in het blussen van zonnepanelen. Zij nemen voldoende afstand, zorgen dat beide draden niet in de hand genomen worden. Daarnaast dient elke installatie in Nederland met een werkschakelaar spanningsvrij gemaakt te kunnen worden.

6.3 Zijn zonnepanelen veilig?

Alle producten zijn gecertificeerd, ook op het gebied van veiligheid. Daarmee zijn zonnepanelen net zo veilig als elk ander huishoudelijk elektrisch apparaat.

6.4 Produceren zonnepanelen of de omvormers straling?

Nee, de omvormers en de zonnepanelen zijn transformatorloos en produceren geen straling.

 

6.5 De slimme meter

De slimme meter maakt uitgebreide monitoring mogelijk. Daarvoor stuurt de meter iedere paar minuten een puls naar de centrale. Daardoor heeft u inzage in uw elektraverbruik. Sommige mensen ervaren dit als een inbreuk op de privacy. Vind u dat ook, dan heeft u de mogelijkheid te kiezen voor de “privacyoptie”. Uw meter stuurt dan slechts 4x per jaar de standen door. De slimme meter werkt doorgaans met GPRS om de data over te zenden. Dit gaat gepaard met straling als die van een mobiele telefoon. Heeft u daar bezwaar tegen, dan kunt u kiezen voor de privacyoptie. Informeer bij uw energiebedrijf.

6.6 Maken de omvormers geluid?

In de omvormer zit een ventilator die geluid maakt bij het koelen. Aangezien de omvormer alleen overdag werkt, zult u hier ’s nachts geen last van hebben.  Harmonisch Wonen kiest voor een zo stil mogelijke omvormer.

7 Nu instappen of nog wachten

7.1 Ik ga (over een paar jaar) verhuizen

U kunt gewoon nu zonnepanelen bestellen. De zonnepanelen blijven achter in de woning na verhuizing.

7.2 Als ik nu zonnepanelen bestel, worden die dan vervangen als er over aan aantal jaren betere op de markt zijn?

Harmonisch Wonenhoudt rekening met een afschrijving van de zonnepanelen van 15 tot 25 jaar. Dit betekent dat u niet zonder meer nieuwe zonnepanelen krijgt, als over 10 jaar betere panelen beschikbaar zouden zijn. U kunt dit vergelijken met de vervanging van ketels voor verwarming. Corporaties hanteren het beleid dat pas na verloop van de afschrijvingsperiode, ketels werden vervangen.

8 Zonnepanelen en het milieu

 

8.1 Isoleren en zuinig stoken is toch veel beter?

Besparing door isolatie plaatsen en de thermostaat een graadje lager, stroombesparing door die elektrische verwarming en elektrische warmwaterboiler de deur uit te doen, is uiteraard ook verstandig. Dat levert in de regel sneller een flinke besparing op dan panelen. Harmonisch Wonentreft daarom aan 3500 huurwoningen energiemaatregelen. Naast die maatregelen die ervoor zorgen dat een woning minder energie verbruikt, willen wij ook meer gebruik gaan maken van duurzame energiebronnen. Zonnepanelen zijn daarvan een goed voorbeeld. Daarnaast is het ook belangrijk dat u als huurder bewust omgaat met energie. Want hoe minder energie u gebruikt, hoe meer u bespaart; ook met zonnepanelen!

8.2 Hoeveel kost het maken van een zonnepaneel aan energie?

De productie van zonnepanelen is een volwassen industrie. Binnen 1,5 tot 2 jaar hebben panelen zich energetisch terugverdiend. Daarna gaan ze zo’n 25 jaar mee. De materialen uit de zonnecellen worden daarna weer gerecycled.

8.3 Hoeveel milieuvervuilende grondstoffen worden verbruikt bij productie van zonnepanelen?

Het ecologische voordeel weegt zeker op tegen de nadelen van productie, zeker als de vergelijking wordt gemaakt met andere niet duurzame energie. Daarnaast maakt de industrie werk van recycling en zijn er nu minder grondstoffen nodig per paneel.

8.4 Helpen zonnepanelen echt bij verduurzaming? Ze geven alleen stroom overdag!

Niemand beweert dat onze maatschappij 100% op zonnestroom (en windstroom) kan draaien. Maar onderzoek wijst uit dat een aandeel tot 50% een mogelijkheid is.

8.5 Waarom komen die panelen uit China en Japan? Dat is toch ook niet energiebewust?

China is koploper op het gebied van zonnepanelen. De helft tot driekwart van de zonnepanelen in Europa wordt geleverd door Chinese bedrijven om de simpele reden dat ze daar goedkoper zijn en bij de top 10 bedrijven behoren die een constante en goede kwaliteit leveren. De onderhandelaars van veel campagnes in Nederland zoals Wij Willen Zon van Urgenda, zijn maanden aan het shoppen geweest. Zij hebben natuurlijk ook in Nederland gekeken. Ons uitgangspunt is een goed en zo betaalbaar mogelijk product te bieden. De Chinese markt biedt een keur aan A-kwaliteit zonnepanelen en de geselecteerde fabrikanten waren bereid hun prijs te laten zakken in ruil voor een hele grote bestelling in een keer.