Huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks wordt per 1 juli de huur van uw woning aangepast. U ontvangt daarvoor een persoonlijke brief vóór 1 mei van dat jaar.

Informatie van de overheid over de huurverhoging van 2016 kunt u hier downloaden.

De laatste jaren is de huurverhoging gelijk geweest aan de inflatie van het voorgaande jaar. Op die manier blijft de prijs van uw woning in de pas lopen met de algemene prijsontwikkelingen.
De huurverhoging kan afhankelijk van uw inkomen hoger uitvallen. Als alle mensen in uw woning bij elkaar meer verdienen dan ca 34.000,- euro bruto (peiljaar 2013), dan krijgt u een hogere huurverhoging. De complete regeling met mogelijkheden tot bezwaar vindt u in de Huurdersinfo inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 (pdf).

Harmonisch Wonen hanteert een sociaal huurbeleid.

Sociale huurwoningen volgen de jaarlijkse huurverhoging als vastgesteld door de regering. De streefhuurprijs voor sociale huur ligt gemiddeld op 70% van de maximale huur volgens het puntensysteem, met een maximum van 80% per individuele woning.

Geliberaliseerde huur (boven de huurtoeslaggrens) heeft een streefhuurprijs van 85% van de maximale huur. Dat prijspeil geldt ook voor bedrijfsruimte.

Lees meer in de Huurdersinformatie huurprijsbeleid 2013 (pdf).