Bewonersparticipatie

Meedenken en meedoen

Harmonisch Wonen is een servicegerichte organisatie. Inbreng van klanten over wat wenselijk is achten wij van het grootste belang. Sinds 2016 is er weer een huurdersorganisatie actief. Om inbreng te genereren houden wij ook een maal per jaar een bewonersavond, soms algemeen van aard met een agenda gevuld door de aanwezig, soms per thema. Deze avonden worden huis aan huis aangekondigd en ze worden gepubliceerd in het bewonersblad, het SidhadorpNieuws, die samen met SHL en Sowci wordt uitgegeven.
We hopen ook dat de website aanleiding is voor reactie en suggesties. U kunt ons altijd per e-mail bereiken met tips en suggesties.

Participatiebudget

Heeft u een goed idee voor de buurt? De gemeente Lelystad stelt bewoners ondersteuning en geld beschikbaar om goede ideeën uit te kunnen voeren. Het gaat om ideeën waar meerdere bewoners wat aan hebben. Lees meer hierover op Mensen maken de buurt.

Verslag algemene bewonersavond

Op de algemene bewonersavonden bespreekt en verzamelt Harmonisch Wonen ideeën van bewoners en probeert die om te zetten in beleid. De laatste verslagen zijn te lezen bij het beleidsplan en jaarverslag.

Beleidsplan 2014-2018

In de maand juni 2013 hield Harmonisch Wonen workshops voor huurders en belanghebbende organisaties in het Sidhadorp. Ook zijn er enkele gesprekken gehouden met Lelystadse organisaties en met de gemeente. Het beleidsplan is nu gereed en in te zien via de pagina beleidsplan en jaarverslag

Ook was het mogelijk mee te denken via Facebook, waar Harmonisch Wonen in de maand juni dagelijks stellingen plaatste.

Bewonersactie klantgericht werken

In de zomer van 2010 is door een huurder actie gevoerd de klantgerichtheid van de corporatie te verbeteren. Hiertoe zijn klachten verzameld, die zijn overhandigd aan de raad van commissarissen van Harmonisch Wonen. De klachten hebben goede informatie opgeleverd over verbeterpunten in de omgang met klanten en de werkprocessen. Aan de hand van de analyse is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Meer hierover kunt u lezen in het plan van aanpak klantgericht werken 2010 (pdf).

Beleidsplan 2008-2012

In 2008 heeft Harmonisch Wonen gesprekken gevoerd met betrokkenen over de opzet van haar nieuwe beleidsplan. Het vorige beleidsplan liep tot 2007 en is dus aan vernieuwing toe. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een Startnotitie Beleidsplan 2008 die u hier kunt downloaden (pdf). Van de gesprekken in is een gespreksverslag gemaakt (pdf). Heeft u er opmerkingen of vragen over dan kunt u contact opnemen.

Het beleidsplan zelf kunt u lezen vanaf onze pagina beleidsplan en jaarverslag

Inspraak servicekosten

Voor de servicekosten bestaat een rechtstreekse inspraakprocedure (PDF). In deze procedure wordt beschreven hoe de besluitvorming kan zijn als u wenst dat een dienst wordt gewijzigd.

Huurdersorganisatie

Sinds 2016 is er weer een huurdersorganisatie actief. Voelt u er voor om in de huurdersorganisatie mee te denken in het beleid van Harmonisch Wonen dan roepen wij u op u aan te melden bij ons.

Landelijk is op dit gebied de Woonbond actief, voor meer informatie: www.woonbond.nl.

Gemeenschappelijke ruimten

Huurders hebben recht op het gezamenlijk medegebruik van de gemeenschappelijke ruimte(n) volgens de gedragscode gemeenschappelijke ruimten 2012 (pdf).

Opener toelatingsbeleid

Na uitgebreide bewonersparticipatie is uiteindelijk vorm gegeven aan een nieuw toelatingsbeleid voor woningen in het TM-Sidhadorp. Traditioneel worden de woningen in het Sidhadorp verhuurd aan TM-beoefenaren, maar met het nieuwe toelatingsbeleid is er beperkt ruimte gemaakt voor anderen. Voor meer informatie over hoe het is vorm gegeven verwijzen we u naar de informatie voor woningzoekenden over de huur van een woning.

Harmonisch Wonen heeft in februari 2006 een enquête onder de bewoners gehouden om het nieuwe beleid mede vorm te geven. De resultaten van de enquête en de voorgenomen beleidswijziging zijn in een bewonerspanel besproken alvorens het nieuwe beleid vastgesteld wordt.

Uitslag bewonersenquete 2006 (pdf).