De nieuwe Huurdersorganisatie van Harmonisch Wonen

Sinds 1 juli 2015 is een nieuwe Woningwet van kracht gegaan. Daarin is een volwaardige rol voor huurders weggelegd als het gaat om het meepraten over het beleid van de woningcorporatie. In september 2015 is er een oproep geweest om mee te doen om een nieuwe huurdersorganisatie op te zetten. Er hadden zich 5 mensen gemeld. Wij gingen vol goede moed en enthousiasme van start. In november van dat jaar kwamen wij voor het eerst bij elkaar en het eerste evenement wat wij toen georganiseerd hebben is een Nieuwjaarsborrel. Dat vond plaats op zondag 3 januari 2016 in Het Vegetarisch Restaurant. Het was een succes, er kwamen veel bezoekers en er was mooie muziek.

Bij onze nieuwe organisatie haakten al snel 2 mensen af, sinds mei zijn we met zijn drieën namelijk: Pierre Knibbeler, Jacqueline Reesinck en Anne Vink.

U kunt ons bereiken via het contactformulier op de pagina Over de Huurdersorganisatie.