Bericht van de Huurdersorganisatie van het Sidhadorp

Vind jij het ook zo fijn om in deze meditatieve woonwijk te wonen? En wil jij ook dat het TM-gemeenschapskarakter van ons dorp behouden blijft? Dat kun je doen door je mening te laten weten aan de huurdersorganisatie via het contactformulier.

Wij zijn het officiële overlegorgaan van de huurders. Wij zitten regelmatig rond de tafel met de verhuurder van de woningen, Harmonisch Wonen. Dat kan gaan over het beleid, maar ook over heel concrete zaken als brandveiligheid, nieuwe veiligheidssloten en mogelijke vervanging van de houten gevels.

Daarnaast staan wij achter het TM gedachtegoed en die maakt dat het een vredelievende woonwijk is. De huurdersorganisatie wil dat ook meer in het dorp stimuleren.

Andere onderwerpen waar de huurdersorganisatie mee bezig is, zijn:

  • Hoe krijgt de huurdersorganisatie meer leden? Drie erbij zou heel fijn zijn.
  • Hoe gaan we in het Sidhadorp burenhulp/ mantelzorg creëren met behoud van onze leefstijl, zoals bijvoorbeeld vegetarisch eten.
  • Welke instrumenten zijn er om meer huurders te bereiken. Waar staan we nu met de participatie? Waar willen we naar toe?
  • Pr commissie: Hoe blijft het Sidhadorp het Sidhadorp, hoe krijgen we meer mensen weer enthousiast voor de TM meditatie.
  • Vergroten woon- en leefklimaat/voorkomen verwaarlozing en eenzaamheid.
  • Hoe blijft het Sidhadorp bestaan?

Kortom, we zijn heel betrokken bij het Sidhadorp, een woonwijk waar TM wordt beoefend en daardoor een bijzondere leefstijl heeft. Het behoud van deze prachtige wijk is onze zorg en toewijding waard!

Wanneer jij je ook hiervoor wilt inzetten, meld je dan bij ons aan via het contactformulier. Je kunt natuurlijk ook Pierre, Anne of Jacqueline aanspreken.

Huurdersorganisatie van het Sidhadorp

De Sidhadorp huurdersorganisatie is het officiële overlegorgaan voor bewoners. Wij bestaan sinds november 2015. Zijn begonnen met 5 leden, nu zijn er nog 3, waarvan er 2 actief zich inzetten.

De overleggen gaan over het beleid, de algemene voorwaarden, commissie-overstijgende zaken en dergelijke. Wij zitten regelmatig met de Directeur Radbout Matthijssen om de tafel.
Eén lid van de huurdersorganisatie zit in de Sidhadorp PR-commissie. Afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Over diverse onderwerpen worden wij geïnformeerd, of hebben wij een adviserende dan wel instemmende functie.

Aktie

Op 26 maart 2017 heeft de Huurdersorganisatie een huurdersbijeenkomst gehouden met het Thema: “Ouder worden in het Sidhadorp, hoe wil jij dat?” Dat werd gehouden in het Vegetarisch Restaurant, en werd heel goed bezocht. Het was een goede informatieve bijeenkomst en zeer geslaagd.

Contact met de huurdersorganisatie.

Pierre Knibbeler
Jacqueline Reesinck
Anne Vink