Harmonisch Wonen in goede samenwerking met de huurdersorganisatie

Harmonisch Wonen spreekt steeds vaker met de huurdersorganisatie. Samen met de gemeente worden afspraken gemaakt over de punten van actie voor de komende jaren in de prestatieafspraken. Dat gebeurt op hoofdlijn en vooral over die punten waar de gemeente belangen heeft. Daarnaast maakt Harmonisch Wonen ieder jaar een begroting en jaarplan. We maken daarbij allerlei keuzes, bijvoorbeeld over de huurverhoging of over de wijze van woningtoewijzing.

De huurdersorganisatie is daarbij dit jaar voor het eerst om advies gevraagd en er is een open gesprek over. De komende maanden willen we in het SidhadorpNieuws aandacht geven aan deze keuzes en de adviezen van de huurdersorganisatie. Openheid staat daarbij voorop. De begroting publiceren we in november.