Downloads

Formulieren en brochures

Woningzoekenden

Urgentiereglement en werkwijze

Eengezinswoningen

Seniorenwoningen

Jongerenwoningen

Huurders

Onderhoud – blauwe kaart

Algemene huurvoorwaarden, versie 2014

Algemene huurvoorwaarden, versie 2017

Zelfaangebrachte voorzieningen

Woningverbetering

Onderhoud bij woningverbetering

Huurzaken

Machtigingsformulier

Intrekking machtiging

Betalingsachterstand

Participatie

Inspraakprocedure servicekosten

Gedragscode gemeenschappelijke ruimten 2012

Gebruik van de woning

Handleiding houtskeletbouwwoningen

Handleiding seniorenwoningen (Hofje)

Handleiding ventilatie bij warm weer seniorenwoningen (Hofje)

Tuinonderhoud

Richtlijn gebruik van gemeenschappelijke ruimten appartementen Donaustraat

Besluit kleine herstellingen

Overlast

Huurdersinformatie Overlast

Burenrecht

Hennepkweek

Einde van de huur

Huuropzegging

Richtlijnen voor oplevering van de woning

Overnamecontract

Regeling woningverbetering

Klachten en geschillen

Klachtenprocedure

Reglement geschillencommissie

Huurdersinfo schaderegeling

Over SHW

Overzicht plannen, verslagen en prestatieafspraken

Governance documenten

Privacyverklaring

SidhadorpNieuws

SidhadorpNieuws rubriek

International

English information

Deutsche Information