Verslag algemene huurdersavond 28 november 2018

De avond voor huurders en andere bewoners werd ook dit jaar weer goed bezocht met ruim dertig aanwezigen. De onderwerpen werden zoals vanouds aangedragen door de mensen zelf.

De besproken onderwerpen varieerden van promotie en toelatingsbeleid tot nieuwbouw en energierenovatie. Ook deed de Huurdersorganisatie een oproep tot versterking en nodigde ze bewoners uit voor de WhatsApp buurtgroepen.

We danken alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Meer lezen: Verslag algemene bewonersavond 28 november 2018 (pdf)

Het verslag is ook te lezen vanaf de pagina beleidsplan en jaarverslag.