Verslag algemene huurdersavond 2017: De identiteit van het Sidhadorp leeft!

De algemene huurdersavond op 23 september in het Restaurant was drukbezocht. 19 huurders zorgden voor een record. Niet alleen het aantal was hoog, ook de inbreng van de huurders was van goede kwaliteit. “Identiteit” liep als een rode draad door een aantal besproken onderwerpen heen. Of het nu ging om het uitbesteden van werkzaamheden van de werkorganisatie van Harmonisch Wonen, de verhuur aan TM-beoefenaren en sidha’s, de marketing, of het effect van de bouw van de Vredeswijk op het Sidhadorp, de aanwezigen waren sterk betrokken bij de eigen identiteit. Verder werd gesproken over verduurzaming van de huizen, veiligheid, uitstraling, de relatie met de gemeente en de huurverhoging.
We kijken terug op een vruchtbare avond, waar weer eens duidelijk bleek waar Harmonisch Wonen het werk voor doet. We willen alle aanwezigen bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng.

Meer lezen: Verslag algemene huurdersavond 23 september 2017 (pdf)

Het verslag is ook te lezen vanaf de pagina beleidsplan en jaarverslag.