Uitnodiging algemene huurdersavond 28 november 2018

Hierbij nodigen we alle huurders uit mee te doen aan de algemene huurdersavond. Dit is een avond waarin in open gesprek huurders algemene zaken over het wonen kunnen bespreken met Harmonisch Wonen. Voor Harmonisch Wonen zijn aanwezig Radbout Matthijssen en Bernadette van Zuidam. Voor de huurdersorganisatie Rudolf Sterenberg.

U bepaalt de agenda!

De avond begint traditioneel met het bepalen van de gespreksonderwerpen van de avond door de aanwezigen. Het is een discussieavond. Ideeën die u aandraagt zullen nadrukkelijk worden meegenomen in de beleidsvorming. Als thema brengen we in de jaarplannen voor 2019. Daarbij denken we aan de volgende onderwerpen, maar ook andere onderwerpen kunnen we bespreken. Het is wat u wilt. Zaken die vanaf 2019 spelen zijn bijvoorbeeld:

• Toelatingsbeleid
• Beleidsplan en het resultaat van de participatiebijeenkomsten
• Resultaat van het marktonderzoek
• Het belang en de rol van de Huurdersorganisatie; versterking nodig!?
• De jaarlijkse huurverhoging – naar waarde van de woning en naar inkomen?
• Zonnepanelen en energieneutraal renoveren?
• Nieuwbouwplannen?
• Meepraten in het beleid van gemeenschappelijke ruimte “Het Restaurant” ?
• Personeelswisselingen bij Harmonisch Wonen en de Raad van Commissarissen
• De toekomst van de werkorganisatie (uitbesteden?) en mogelijkheden van internet (bijvoorbeeld saldo inzien en huur betalen, woningverhuur en reparatieverzoeken)
• Wat u bedenkt?

Op de bijeenkomst praten we niet over individuele gevallen, daarvoor kunt u het best langskomen op het spreekuur.

Graag ontmoeten we u op de woensdagavond 28 november in het Vegetarisch Restaurant, Donaustraat 183. U bent welkom vanaf 20.00 uur en we beginnen om 20.15 uur.