Algemene huurdersavond 15 november 2016

houtskeletbouwgroot16Hierbij nodigen we alle huurders uit voor het bijwonen van de algemene huurdersavond. Alle algemene zaken die huurders aan de orde willen stellen over het wonen of hun woonomgeving kunnen op deze avond met Harmonisch Wonen worden besproken.

U bepaalt de agenda!

De avond begint traditioneel met het bepalen van de gespreksonderwerpen van de avond door de aanwezigen. Het is een discussieavond. Ideeën die u aandraagt zullen nadrukkelijk worden meegenomen in de beleidsbepaling. Als thema brengen we in de jaarplannen voor 2017. Daarbij denken we aan de volgende onderwerpen, maar ook andere onderwerpen kunnen we bespreken. Het is wat u wilt. Zaken die vanaf 2017 spelen zijn bijvoorbeeld:

• prestatieafspraken met de gemeente: Woonvisie(gemeente)-bod (corporatie na raadpleging huurders)-prestatieafspraken (drie partijen overleg gemeente, corporatie en huurders)
• Het belang en de rol van de Huurdersorganisatie; oprichten?
• Tweehurenbeleid voor nieuwe huurders en overgaan naar het aanbodmodel
• De jaarlijkse huurverhoging – naar waarde van de woning?
• Zonnepanelen en energieneutraal renoveren
• Nieuwbouwplannen in de Vredeswijk
• Afschaffen van een aantal voorzieningen en regelingen:
• Woningverbetering tegen huurverhoging
• Regeling zaalruimte
• Participatiebudget
• Huurkorting uitstel keukenvervanging
• Verlenging huurcontract gemeenschappelijke ruimte “Het Restaurant”
• De plannen voor onderhoud – badkamerrenovatie
• Personeelswisselingen bij Harmonisch Wonen en de Raad van Commissarissen
• De toekomst van de werkorganisatie (uitbesteden?) en mogelijkheden van internet (bijvoorbeeld saldo inzien en huur betalen, woningverhuur en reparatieverzoeken)
• Wijziging openingstijden
• Wat u bedenkt?

Op de bijeenkomst praten we niet over individuele gevallen, daarvoor kunt u het best langskomen op het spreekuur.

Graag ontmoeten we u op de dinsdagavond 15 november in het Vegetarisch Restaurant, Donaustraat 183. U bent welkom vanaf 20.00 uur en we beginnen om 20.15 uur