Harmonisch Wonen geeft 20 mei zand weg

Veel paden en terrassen in de tuinen zakken iets weg. Wilt u uw stoep herleggen en ophogen en heeft u zand nodig? Als huurder kunt u zich aanmelden voor gratis levering.  

Stuur in dat geval een e-mailtje naar lody@harmonischwonen.nl, zodat we weten hoeveel zand moet worden ingekocht. Even bellen of een briefje naar Harmonisch Wonen sturen kan ook. Reken op een halve kuub voor een entree-pad en een hele kuub voor een standaard achterterras.  Het zand is alleen bedoeld voor oorspronkelijke paden en terrassen en niet om extra bestrating aan te leggen. 

Harmonisch Wonen laat op een aantal centrale plaatsen zand hiervoor afleveren. We laten het zand op de dag voor Hemelvaart, op woensdag 20 mei bezorgen, zodat u het in dit lange weekend kunt verwerken.  Bestelt u alleen als u het ook daadwerkelijk in dat weekend gebruikt? Het zand mag niet langer blijven liggen. Om nog mee te kunnen in de levering moet uw bestelling uiterlijk 12 mei bij ons binnen zijn.