Grote belangstelling voor nieuw beleidsplan Harmonisch Wonen

In september en oktober heeft Harmonisch Wonen meningen opgehaald bij bewoners, voor het dorp werkende stichtingen, de gemeente en andere belanghebbenden. We hielden daarvoor workshops, gesprekken en belanghebbenden konden individueel schriftelijk of via Facebook reageren op stellingen. De betrokkenheid en belangstelling daarvoor was geweldig! Gemiddeld zijn de vragen beantwoord door 71 mensen. Meer dan 100 verschillende mensen hebben meningen gegeven. Iedereen die mee heeft gedaan willen we hierbij dan ook hartelijk bedanken.

Uit alle gesprekken kwamen op de verschillende onderwerpen duidelijke meningen naar voren:

Energietransitie en Financiële positie

Men is enthousiast over de energietransitie en de kans die we dan hebben om de woningen te verbeteren. Een betere woning mag iets meer kosten, vindt meer dan 80% van de mensen. Ook de huurders zelf vinden dat in grote meerderheid. Zo’n 70% vindt de stadsverwarming prima. We moeten de woonlasten in de gaten houden, maar investeren is belangrijker dan lage huren. Investeringen kunnen leiden tot lagere stookkosten en verdienen zichzelf dus terug, ook al zou de huur daarvoor iets hoger moeten worden.

De bedrijfsvoering: digitaliseren en zelf doen?

Men vindt het heel makkelijk als er meer via het internet geregeld zou kunnen worden. Belangrijk is wel dat er wel iemand te spreken is als dat nodig is. Men kijkt positief tegen het uitbesteden van onderhoud aan bedrijven.

De belangstelling voor het wonen in het Sidhadorp

Er komen steeds minder Sidha’s op het dorp af, maar een verdere verschuiving van Sidhadorp naar TM-dorp ziet men niet als probleem. Nog verder doorschuiven naar een algemeen spiritueel dorp zou wel een probleem zijn. Overigens vindt de gemeente Lelystad dat we ook als algemeen spiritueel dorp nog steeds een bijzondere buurt zouden blijven met eigen bestaansrecht. Meer promotie om het dorp voor TM-beoefenaren te behouden is een goed idee. Nieuwbouwwoningen bij het dorp beziet men positief en dat hoeft niet persé Vedisch te zijn.

Samenwerking in het Sidhadorp

Harmonisch Wonen mag het initiatief nemen voor het doen van promotie; dat is niet persé iets voor de TM organisaties zelf.
Over het aanbevelingsgesprek voordat je hier kunt komen wonen wordt heel verschillend gedacht. De helft vindt dat Harmonisch Wonen de toelating wel zelf kan doen. De andere helft is daar (fel) tegen.

Harmonisch Wonen als eigen corporatie

Alle partijen vinden dat Harmonisch Wonen door moet, ook de gemeente. De eigen corporatie is van wezenlijk belang voor de kracht van het dorp. Dat dat iets duurder is zien slecht weinigen als een probleem. Als je moet kiezen tussen 100% óf de eigen corporatie, dan verschillen de meningen enorm. Sommigen vinden de eigen corporatie belangrijker voor de kracht van het dorp, anderen 100% TM.

participatie beleidsplan Het volledige verslag van de inbreng van belanghebbenden is in te zien aan de balie van Harmonisch Wonen of via de website https://harmonischwonen.nl/welkom/beleidsplan-en-jaarverslag/. Dit verslag is een “droge” weergave van wat belanghebbenden ons meegeven voor als we het beleidsplan gaan opstellen. De uiteindelijke afweging van het toekomstig beleid van Harmonisch Wonen maken we in het beleidsplan zelf.